Aabybro

Ny overordnet plan for Jammerbugt er godkendt

Med godkendelsen af Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune er grundlaget for de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen på plads.
Efter kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Kommuneplan21 i sensommeren i år, har det været i offentlig høring, og der har været afholdt et borgermøde om kommuneplanforslaget. Den endelige Kommuneplan21 blev torsdag 16. december godkendt med foreslåede ændringer, der er sket på baggrund af de indkomne høringssvar.

Den nye kommuneplan21 er en revideret udgave af den tidligere Kommuneplan17, og den nye udgave har særligt fokus på:

 • Det åbne land, herunder Grønt Danmarkskort.
  Alle retningslinjer i forhold til Det åbne land er i Kommuneplan21 gennemgået og opdateret, samtidigt er retningslinjer indbygget om Grønt Danmarkskort.
 • Klimatilpasning, herunder forhold om klima, vand og lokalplanlægning.
  I Kommuneplan21 er udpegningen og retningslinjerne opdateret, så der er overensstemmelse mellem klimatilpasningsplanen og kommuneplanen. I samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S har kommunen udarbejdet et administrationsgrundlag for vandhåndtering i planlægningsprocessen for at sikre administration af retningslinjerne på klimatilpasningsområdet.
 • Opdatering af retningslinjer for detailhandel.
  Detailhandelsbestemmelserne er opdateret i henhold til lovgivningen, og kommuneplantillægget til Helhedsplan17 er indarbejdet og byernes eksisterende centerstruktur med mulighed for dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer er gennemgået.
 • Opdatering af alle rammer for lokalplanlægningen og lokalisering af nye områder til byudvikling.
  I Kommuneplan21 er de væsentligste nyudlæg af rammer mellem Aalborg og Blokhus-Hune foretaget.

Arealudlæg til store sommerhuse
Kommunen har modtaget flere høringssvar til Kommuneplan21. Flere af høringssvarene er kommet på baggrund af planerne om store sommerhuse. Jammerbugt Kommune har på baggrund af høringssvarene valgt at tage de to sommerhusområder i Tranum og den nordlige del af kommunen ud af Kommuneplan21.
– Vi har valgt at lytte til høringssvarene fra borgerne, og vi vurderer, at der er tilstrækkelig plads til at opføre sommerhuse både i Tranum og i den nordlige del af kommunen inden for de nuværende rammer, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Jammerbugt Kommune står over for at udarbejde et nyt administrationsgrundlag for sommerhusområder i kommunen. Under dette arbejde planlægger kommunen, at der skal indgå en diskussion af størrelsen på sommerhuse og retningslinjer for placering og opførelse af store sommerhuse.
Ændringerne som sker på baggrund af de indkomne høringssvar indarbejdes i Kommuneplan21, og den endelige plan forventes at blive offentliggjort i uge 51.

Læs om fantastiske oplevelser og events