Aabybro

Der kommer flere penge på budget 2022 i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune overfører penge fra 2021 til driften i 2022.
Der sker, fordi kommunen står med et driftsoverskud for sidste år, som altså nu bliver overført til i år.

Overfører stort beløb
Endnu et flot regnskabsresultat i Jammerbugt Kommune betyder, at kommunen kan overføre et driftsbeløb på 37,5 millioner kroner fra 2021.
Det medfører, at budgettet for 2022 i Jammerbugt Kommune øges med de 37,5 millioner.
– Jammerbugt Kommune har endnu en gang præsteret et rigtig flot økonomisk resultat. Det er vi selvfølgelig stolte over, og det er med til at ruste os til fremtiden, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Mere til drift
Driftsoverskuddet i Jammerbugt Kommune betyder, at der således vil være et større budget i 2022.
Det gælder på samtlige områder i kommunen, f.eks. børne- og undervisningsområdet, fritids- og kulturområdet, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, naturområdet samt erhvervs- og turismeområdet.
– Det er vigtigt, at vi også fremover fastholder det store fokus på økonomien og aktivitetsstyringen i kommunen. På den måde sikrer vi, at vi også i de kommende år har en økonomi, som kan være basis for, at vi kan opgradere den borgernære velfærd, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Gode nøgletal
Regnskabet for 2021 viser også, at kommunen har holdt sig inden for servicerammen, men overskrider anlægsrammen med ca. 9 millioner kroner.
Derudover har kommunen afdraget netto på gæld med 17 millioner kroner, og der er en gennemsnitlig likviditet på godt og vel 200 millioner kroner.
Dermed præsterer Jammerbugt Kommune endnu en gang gode økonomiske nøgletal.

Læs om fantastiske oplevelser og events