Aabybro

Der skal laves ny plan for infrastruktur i Aabybro

Med Aabybro bys rivende udvikling med ny bymidte, nye boligområder samt handels- og erhvervsområder, så stilles der krav om at også infrastrukturen kan følge med.
(Foto: Lige nu er der ved at blive anlagt en rundkørsel ved Kattedamsvej, Knøsgaardvej og Ø. Hovensvej som følge af den tidligere plan)

Plan på plads
Derfor er det i budget 2021 besluttet at holde fortsat fokus på investeringer i infrastrukturen i Aabybro.
Det betyder, at der i 1. halvår af 2021 skal udarbejdes en ny plan for kommende investeringer i veje fortov og andre anlæg i og omkring Aabybro by.
– Den plan skal kommunalbestyrelsen så bruge til at prioritere projekterne efter, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Ringvej og skoleveje

Det skal ske i forbindelse med udarbejdelse af budget 2022, så der også kan sættes midler af til arbejderne.
– Vi har jo tidligere med held udarbejdet en plan for infrastrukturen i Aabybro, og vi har investeret et to cifret million beløb i det. Men med Aabybro bys rivende udvikling er vi ikke i mål endnu, og derfor skal vi have en ny plan, forklarer Mogens Chr. Gade.
Planen skal indeholde et overblik over såvel større som mindre investeringer og behov, herunder blandt andet en østlig ringvej og trafiksikre skoleveje

Læs om fantastiske oplevelser og events