Aabybro

Derfor vil de have Foreningshuset Aabybro

Som omtalt i går, 20. april, så bakker ikke færre end 14 foreninger og sammenslutninger i Aabybro op om ideen om at omdanne Aabybro IF s nuværende nedslidte klubhus til Foreningshuset Aabybro.
Det skal være samlingspunkt for udendørs aktiviteter i Aabybro-området og samtidig have bygninger, hvor foreningerne kan samles.
Det skal være et mødested for alle generationer i foreninger, alene eller sammen med andre.
Foreningerne holder møde tirsdag og onsdag i den kommende uge

Mål for Foreningshuset:

 • at skabe et område, hvor der er aktiviteter året rundt med løbestier, fiske i Ryå, fodboldbaner, petanque-baner, mingolf, krofl, padeltennis, cykelstier, outdoor-fitness, trailcenter.
 • at skabe et område, hvor også foreningsløse har adgang til udendørsfaciliteterne.
 • at skabe et miljø, hvor der i samarbejde med områdets foreninger tilbydes enlige, personer med problemer et frirum og mulighed for at blive en del af et fællesskab.
 • at skabe et område med faciliteter, der gør at børnehaver, dagplejere, skoler m.m. kan lave aktivitetstemauger udenfor de normale rammer – og anvende området ved spidsbelastningsperioder eller andre behov.
 • at skabe en Foreningshus, hvor foreninger kan få et udgangspunkt og hjemholdsted – som vi alle kan kalde FORENINGSHUSET AABYBRO

Nedenfor fortæller foreninger og sammenslutninger, hvorfor de er en del af projektet:

Børns Voksenvenner Jammerbugt, leder Mariane Andersen:
– Vi ser et foreningshus i Aabybro vil få stor betydning for Børns Voksenvenner Jammerbugt. Et foreningshus, som kunne være vores faste platform til bestyrelsesmøder, matchermøder mellem børn og voksne, samt fælles arrangementer, herunder også anvendelse af de respektive udendørsarealer.
Børns Voksenvenner er et netværk bestående af et bredt udsnit af Hr og Fru Danmark der har fokus på at gøre små smil større for de børn der ikke har de bedste vilkår.
Via interesserede kandidater udvælges fortrolige voksen rollemodeller, der positivt påvirker barnets trivsel, og gør vejen mere mulig for et øget selvværd og mindre ensomhed.

Aabybro Borgerforening, formand John Hedelund:
Aabybro Borgerforening kan bruge huset til at afholde vores årlige generalforsamling og møder, ligesom der kan holdes borgermøder om aktuelle emner. Gerne så rummene kan opdeles i mindre rum.
Det vil også være godt at bruge huset som forsamlingshus for byens borgere.
Aabybro Borgerforening har sammen med andre planer om, når corona tillader det, at lave fællesspisninger i samarbejde med C-holdet og Ældre i Bevægelse og evt. andre foreninger.

LykkeLiga Aabybro, leder Marianne Dissing Kragh:
Aabybro HK Lykkeliga følger spændt med i udviklingen af Aabybro Foreningshus.
– Vi kan forestille os, at vi meget gerne vil benytte huset til sociale arrangementer, et sted vi kan mødes til hygge og samvær på tværs af familierne. I foreningshuset vil der endda være mulighed for at arrangere spisning, noget som både spillere og familier sætter stor pris på.
– Samtidig forestiller vi os, at der i foreningshuset nogle tidspunkter kan være en anderledes ro, som vores spillere helt klart profiterer af.
Spillerne og deres familier i Lykkeliga sætter stor pris på det sociale samvær udenfor håndboldbanen, da de her har fået en rum, hvor diagnoser ikke betyder noget – her er plads til alle, samt forståelse for deres forskellige behov.
– Vi ser samtidig frem til at kunne benytte nogle af de udendørs faciliteter, der kan give mulighed for en anderledes træning, men en træning som mange af vores spillere kan have stor glæde af – samt rent motorisk få stort udbytte af, her tænker vi specielt på den udendørs ’sanse/motorik’ bane (måske mere tiltænkt som forhindringsbane…)

C-Holdet, ansvarlig, Chr. Jensen:
C-holdets benyttelse af nyt foreningshus skal være til samling af såvel enlige som par af den modne alder. Vi vil samle disse grupper, en til to gange månedlig til fællesspisning, og socialt samvær som spil af alle mulige art, som vi er sikker på, vil være til gavn for mange. Flere ting kan jo tilkobles efterhånden som ønsker opstår, som foredrag.
C-holdet er en lille klub af tidligere aktiver medlemmer af Aabybro IF, som pt. tæller 6 medlemmer alt efter det daglige behov. Vi vil med sikkerhed kunne øge vores medlemmer efter behov. Vi har deltaget med hjælp til AaiF, reparationer, vedligeholdelse, renholdelse såvel ude som inde. Vi har stået til rådighed for AaiF ved Nørhalne Cup, sponsorcykelløb, og andre større arrangementer. Holdet har bestået siden 2010.

Aabybro Idrætsforening, formand Hans Arne Pedersen:
Et nyt foreningsklubhus vil i første omgang indfri vores behov for “omklædning” – helt basalt.
Desuden vil det også give mulighed for mere “liv” i selve huset og området, med flere aktive brugere. Det er dog meget vigtigt, at fodbold får samme mulighed som i dag for socialt sammenhold.
Endvidere vil det også give os bedre mulighed for at samle folk i og omkring klubhuset. Det gælder sponsorer, trænere, forældre m.v. Temaaftener kunne være rigtig spændende. Kun fantasien sætter grænser
I dag er vi ca. 550 medlemmer i alderen 5 til +60 år. Af de 550 medlemmer udgør seniorer ca. 120 medlemmer.

Ældre i Bevægelse Aabybro, formand Bent Dahl Nielsen:
Foreningens formål er at dyrke forskellige former for motion og socialt samvær for de godt 300 medlemmer over 50 år.
Krolf spillet, som p.t. er vores eneste udendørs sport, blev for 3 år siden etableret ved Aabybro Plejehjem, dog uden nogen indendørs klub-lokale. Det har vist sig som en stor mangel, hvorfor vi i forbindelse med etablering af nyt foreningshus planlægger at anlægge 2 nye krolf baner med gennemsnitlig 30 brugere pr gang.
Da det indendørs klublokale nu bliver muligt og er vigtigt for medlemmerne, kan der meget vel opstå behov for nye sportsgrene med base i det nye foreningshus.

Ældre Sagen, formand Anne Mie Pedersen:
Vi vil fortsæt bruge vores petanque baner (ca. 100 aktive medlemmer), og vil rigtig gerne hvis sæsonen kunne udvides med nogle måneder (sæson april-september) med overdækket areal.
Nye tiltag kunne være lokaler til vores mange kurser indenfor bl.a. it, slægtsforskning og åben datastue, hvor vi tilbyder hjælp til små problemer indenfor it. Vi mangler også lokaler til foredrag.
Ældre Sagen arbejder for, at ældre borgere kan få et godt liv hele livet. Vi arbejder på at give vores ældre borger et godt socialt samvær, bekæmpe ensomheden, hjælpe vores demensramte borgere og deres pårørende.
Vi har 2250 medlemmer i Aabybro, og aldersgruppen strækker sig fra 30 år til 101 år.
En rigtig stor bredde på vores medlemmer, derfor kræver det også at vi kan tilbyde mange forskellige tilbud til medlemmerne.

Mandeklubben Aabybro, formand Thomas Skall:
Vi er p.t. 26 herrer som mødes ca. 8-10 gange om året for at udvide vores kulinariske kunnen under kyndig vejledning.
Mandeholdet er en udspringer af et fodboldhold i AAIF, men i dag er vi blevet en blanding af del forskellige kulturer i aldersgruppen fra ca. 40 – 70+ år.
Vi startede i Aabybroskolens skolekøkken for ca. 10 år siden, og i dag er vi i den nye skoles skolekøkken. Vi ønsker nogle nye og bedre, lokaler da skolekøkkenet ikke fungere optimalt for os.
Inden COVID-19 pandemien, havde vi sammen med Ældresagen i Aabybro påtænkt og under planlægning, at afholde nogle tilbagevendende events med fælles spisning i Foreningshuset.
Vi ønsker os derfor et godt udstyret køkken med god plads hvor vi kan udfolde os og forhåbentligt lave noget dejligt mad. Ligeledes er det på ønskelisten, at der er nogle gode store lokaler, til at afholde f.eks. fælles spisning. (forsamlingshusagtigt).

Sportfiskersammenslutning Nedre Ryå, bestyrelsesmedlem Ole Troldborg:
Sportsfiskersammenslutningen Nedre Ryå (SNR) er stiftet i 1976 har i alt ca. 750 medlemmer, samt ca. 100 medlemmer som indløser fiskekort direkte til fiskevandet uden at være medlem af en af underforeningerne.
Gennemsnitsalderen blandt lystfiskere har i mange år været stigende, men de senere år har foreningens junior arrangementer været en stor succes med mange nye unge lystfiskere som resultat.
Og det er især her, vi ser unikke muligheder i brugen af et foreningshus, som kan huse arrangementer, for både de unge nye lystfiskere, men lige så vigtigt de lidt ældre, der kan dele ud af viden og erfaring.
SNR’s forventede brug af nyt foreningshus i Aabybro:

 • Samlingssted i forbindelse med bestyrelses- og repræsentantskabsmøder.
 • Mødested ved junior arrangementer hvor der indgår teori inden praktisk fiskeri.
 • Mulighed for rengøring af udstyr i forbindelse med arrangementer
 • Foredrag om fiskeri for medlemmer og andre interesserede.
 •  Klubaftener
 •  Lodsejerarrangementer

Team Væltepeter, formand Kurt Søndergaard Pedersen:
Vi er en flok herrer og damer, som cykler MTB 2-3 gange ugentligt. Vi er ca. 50 personer.
Vi er selvfølgelig mest i skoven. Mødes vi ikke direkte på sporet, cykler vi ud fra privatadresse i Aabybro. Et foreningshus vil være et oplagt samlingssted før og efter en tur.
Vi har planer om at starte begynderhold for børn og unge samt hvem, som ellers har lyst at komme i gang. Det vil være oplagt at kunne benytte os af foreningshuset, når vi giver teori og læring videre. Vi har en uddannet instruktør med på holdet, og vi deltager årligt på teknikkurser.
Vi støtter fuldt ud op om etableringen af et foreningshus, og ser det som et fantastisk projekt for byen og ikke mindst byens foreninger.
Sådan vil vi anvende foreningshuset:

 • Mødested for ture – inkl. omklædningsfaciliteter
 • Vaskefaciliteter m.m. i forhold til udstyr
 • Teoriundervisning
 • Praktikundervisning og generel anvendelse af teknikbane
 • Møder/foredrag/klubaftener m.m

Aabybro Privat Pasningsordning
Vi er 8-10 private børnepasser der inderligt ønsker os et opholdssted, en gang om ugen hvor vi kan samles og hygge med alle vores børn.
I 2019-2020 har vi, indtil covid-19 kom, med jævne mellemrum benyttet det gamle klubhus til stor glæde for børnene samt os børnepassere.
Der er blevet afholdt fælles fastelavnsfest, forældre kaffe, bedsteforældre kaffe som jo giver stor glæde for børn og pårørende. Sociale arrangementer, er jo altid godt mennesker, små som store.
Derudover vil det være fantastisk at få en legeplads og udeområde, hvor små børn fra 0-6 år kan lege samt opleve naturen. Læg dertil at børnene og forældre vil kunne bruge området, har de har fri og skal ud at røre sig.

ROFL-Run Aabybro, leder Karsten Sørensen:
Løbeklubben ROFL Run er en klub for alle, uanset om man er til korte motionsture, eller er rutineret løber. ROFL-Run vil bruge områdets outdoor-fitness.
Kunststofbanen til cirkel/balancetræning, foreningshusets faciliteter til møder samt trailcentret som udgangspunkt for løbeture i området.

Aabybro Svømmeklub, Kent Lykke:
Klubben vil bruge udendørsfaciliteter til styrke- og fitnesstræning mens indendørsfaciliteterne skal bruges til bestyrelsesmøder, foreningsmøder m.m.

OplevDitAabybro, June Haugaard:
OplevDitAabybro er stiftet med det formål at skabe oplevelser for både børn, unge og voksne i byen.
Det nye Aabybro Foreningshus vil være en stor gevinst for byen og lokalområdet – og et oplagt sted til afholdelse af både inden- og udendørs events.
Det kunne f.eks. være nedenstående events, som vi – evt. i samarbejde med andre foreninger – vil afholde:

 • Gadefodbold
 • Fodboldkampe på storskærm, evt. kombineret med andre aktiviteter for børnene
 • Klovneløb for børn, som vi i år afholder i parken ved Postvænget
 • Paddeltennisturnering
 • Aktivitetsdag med kano og/eller SUP på Ryå, hvor man samles til spisning + evt. øvrige aktiviteter ved/i Foreningshuset.
 • En form for OCR-løb/Aaby løb/forhindringsbane, hvor man benytter alle de faciliteter, der er.
 • Indendørs aktiviteter for børn – f.eks. mini koncerter, hvis lokalerne er til det.
 • Banko og fællessang for de ældre.

Læs mere om, hvor langt Foreningshuset er, her:

Et nyt foreningshus i Aabybro foran vigtigt skridt – VoresJammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events