Aabybro

Direktør fratræder hospitalsbyggeri

(Foto: Region Nordjylland/Lars Termansen)
Region Nordjylland skal finde en ny direktør til at stå i spidsen for færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital samt øvrige anlægsprojekter i regionen.
Nuværende projektdirektør Niels Uhrenfeldt har valgt at fratræde i løbet af 2022, da han ønsker at gå på pension.

Med fra starten
Niels Uhrenfeldt har været med siden starten af kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Aalborg Universitetshospital og haft ansvaret for planerne for udviklingen af hospitalet.
Det opføres som et barmarksprojekt, hvor alle dele af hospitalet er planlagt og bygget fra grunden.
– Jeg vil gerne fremhæve Niels Uhrenfeldt for at have stået i spidsen for og løftet den største byggeopgave i Nordjylland til dato, ligesom han tidligere har stået bag andre markante byggerier i regionen. For eksempel Medicinerhuset i Aalborg. Det er en krævende opgave at være med til at forme fremtidens hospitaler i Danmark, siger regionsdirektør Christian Boel, Region Nordjylland.
– Det er ingen hemmelighed, at der har været bump på vejen. Vi kommer ikke i mål til tiden i forhold til den oprindelige plan, der blev lagt, da de nye hospitaler blev politisk vedtaget. Men vi er godt på vej i Aalborg Øst og nærmer os en ny fase i projektet, hvor der skal sættes endnu mere skub i den tekniske indkøring og montering af nyt udstyr, før hospitalet kan tages i brug. Det bliver en væsentlig ledelsesopgave for en ny direktør, siger regionsdirektør Christian Boel.

Et privilegium
Første spadestik blev taget i oktober 2013, og når hospitalet står helt færdig, rummer det cirka 170.000 kvadratmeter.
– Jeg føler det som et privilegium at have været med til at realisere et så stort og fantastisk hospitalsbyggeri, der utvivlsomt bliver til gavn for nordjyderne. De fysiske rammer kommer til at understøtte, at patienterne får en behandling af høj standard i rette tid. Det har været udfordrende og spændende i alle årene, men jeg kan ikke løbe fra, at det er et job, der har krævet mange arbejdstimer, og tiden er kommet til, at nye kræfter skal tage over og køre projektafdelingen videre, siger Niels Uhrenfeldt, som gør opmærksom på, at der står 1950 på hans dåbsattest.  

Næste fase er sat i gang
Efter senest reviderede tidsplan, som blev vedtaget af Regionsrådet i august, skal håndværkerne være færdig til sommer. Herefter overgår hospitalsbyggeriet til den fase, hvor bygningerne skal indrettes med udstyr, der skal monteres og testes. Hospitalet i Aalborg Øst forventes at være klar til at tage imod de første patienter i andet halvår 2023.
Niels Uhrenfeldt fratræder formelt sin stilling til sommer, men da han også skal afvikle tilgodehavende ferie, vil en ny leder af Projektafdelingen tage over 1. april 2022. Der bliver desuden en indkøringsfase med den nye leder, hvor der overdrages viden og opgaver. Region Nordjylland indleder en rekrutteringsproces med henblik på at ansætte en ny direktør snarest muligt.

Læs om fantastiske oplevelser og events