Aabybro

Efter 8 år: Gøl Båden søsættes uden festligheder

– I cirka 8 år har en lang række frivillige lagt masser af timer i at gøre den gamle Gøl Båden i stand til at blive sat i Limfjorden.
Og det sker inden for de kommende to måneder, men det bliver uden festligheder på grund af restriktioner som følge af Corona-virus.
– Desværre kan vi ikke fejre søsætningen med den store festivitas i disse Corona-tider, men må gøre det i stilhed. Derfor er det kun de frivillige og bestyrelsen, som er inviteret. Men senere i august vil vi holde et åben båd-arrangement, så alle interesserede kan se nærmere på Gøl Båden, forklarer Søren Petersen.

Lå på land
Gøl Båden, der blev bygget tilbage i 1908, kom tilbage på Gjøl i 2012 efter at have ligget på land i Nørresundby i 10 år hos Limfjordsmuseet.
– Museet tog kontakt til den lokalhistoriske forening på Gjøl, som så fandt de rette ildsjæle til, at vi kunne gå i gang med en renovering af båden, fortæller Søren Petersen.
– Der er jo masser af historie i den.

Vigtigste forsyningslinje
Tilbage i 1908 var Gjøl en ø, og båden var øens vigtigste forsyningslinje til og fra Aalborg. Den sejlede blandt andet med passagerer, men også grise og køer samt foderstoffer, og den trafik varede op til cirka 1938.
Så blev Gjøl landfast og Gøl Båden udkonkurreret af lastbilerne.
– Derfor blev den bygget om til en stenfiskerbåd kaldet Svend efter Svend Flyvbjerg i Aalborg. Han kommer her stadig og følger projektet tæt, fortæller Søren Petersen.

2000 timer om året
Siden Gøl Båden i 2012 blev til et bevaringsværdigt projekt er der årligt lagt 2.000 frivillige timer i restaureringen, og når der har været råd til det, har der været hyret skibsbyggere ind, som Han Herred Havbåde.
– Når båden er søsat, er der blevet brugt cirka fire millioner kroner. Pengene er kommet fra donationer, medlemskab og lidt salg af vores bordskånere, siger Søren Petersen.

Autentisk Gøl Båd
Men så er stort set alt på båden også udskiftet og bygget op igen i samarbejde med skibebevaringsfonden.
– Så Gøl Båden er stadig, som den var.

Læs om fantastiske oplevelser og events