Nyheder
imported

En lille by – med store visioner

Med stor opbakning og støtte, er det lykkedes på kun et år, at få Ingstrup på landkortet som Nordjyllands officielle bogby.

En lille by – med store visioner

Med stor opbakning og støtte, er det lykkedes på kun et år, at få Ingstrup på landkortet som Nordjyllands officielle bogby.

Tekst: Lotte Kande – Foto: Presse

Ideen om oprettelse af Ingstrup Bogby er bæredygtig. 15 bogvogne pryder gadebilledet, bogbyen har udviklet eget logo, 33.000 bøger er indsamlet, "ord på huse" og arrangementer er afviklet. Byen er kendt for samarbejde, sammenhold og engagement når nye projekter søsættes. Foreningslivet, det lokale mejeri, friskolen, efterskolen, kirker, mindre virksomheder og detailhandel yder gerne en ekstra indsats ved at stille frivillig arbejdskraft og faciliteter som eks. sponsorering til rådighed, når det efterspørges. Politisk er der stort commitment til projektet, der løbende er under udvikling. Senest har bogbyen søgt midler ved RealDania til overtagelse af den tidligere ”Brugs”. På den lange bane ønskes yderligere erhvervelse af den gamle ”Købmandsgård” samt etablering af et by-forskønnelsesprojekt. 

Læs om fantastiske oplevelser og events