Aabybro

Et af de bedste shelterpladser ligger i Jammerbugt

Det er nu fastlagt, at Jammerbugt Kommune får en af Nordjyllands mest handicapvenlige shelterpladser.
Det sker efter, at Friluftsrådet og Nordea Fonden har tildelt projektet en samlet støtte på 278.000 kr.
Projekt ”Birkelse Oplevelsescenter for Alle” realiseres dermed i foråret 2022, og bliver et udflugts- og overnatningsområde i naturlige omgivelser for alle – uanset fysisk kunnen.

Naturskøn perle
Birkelse Oplevelsescenter er kendt som en naturskøn oplevelsesperle ved Ryå. Pladsen rummer i dag både shelters, scene, friluftshus, bålpladser, handicapvenlige grillfaciliteter, toiletfaciliteter, tankesteder og stor terrasse ned til åen samt ophalerplads til kanoer, kajakker m.m.
Området får nu en handicapvenlig adgangsvej fra parkeringsplads til shelter- og aktivitetspladsen. Toiletterne på shelterpladsen bliver handicapvenlige, der kommer skridsikring af ramper, indgangsparti udvides til fritidshuset.
Der etableres et handicapvenligt shelter med direkte handicapvenlig belægning til toiletfacilitet og der kommer borde-bænkesæt med plads til kørestole.
– Tilgængelighed i naturen er vigtig for os. Vi har igennem årene arbejdet med tilgængelighed i Birkelse Oplevelsescenter, så vi er stolte over, at vi nu kan løfte området op på et niveau, hvor alle kan have glæde af naturen ved Ryå, siger Mariane Andersen, Formand for Initiativgruppen Birkelse.

Et samspil
Projektet er udarbejdet af den lokale forening Initiativgruppen Birkelse i samspil med Jammerbugt Kommune og det lokale Handicapråd ved formand Lone Nørager Kristensen og næstformand Susanne Møller Jensen.
Undervejs har både det lokale plejecenter og den nærliggende specialafdeling i skoleregi givet udtryk for deres glæde over projektet.
For specialafdelingen betyder et tilgængelighedsløft af Birkelse Oplevelsescenter, at de kan flytte natur/teknik-undervisningen udenfor. Det er et område, hvor der er begrænsede mængder af forskellige forstyrrende stimuli, og børnene kan lære at bruge sanserne i naturlige og rolige omgivelser.
Her bliver det handicapvenlige toilet helt centralt for, at det kan lade sig gøre for eleverne at benytte området.
For det lokale plejecenter betyder den bedre tilgængelighed til Birkelse Oplevelsescenter, at borgerne kan tage hyppigere og mere spontant ud på kaffeture i det fri, da det ikke længere vil kræve flere medarbejdere til at skubbe kørestole over ujævnt terræn.
Også Dansk Handicap Forbund glæder sig over projektet. De oplever en stigende interesse for, at der også er overnatningsmuligheder i det fri for borgere med handicap, særligt i familier med børn med handicap.

Del i fællesskaber
Foruden støtten fra Friluftsrådets og Nordea Fondens, så tilfører Jammerbugt Kommune 75.000 kr. til projektet. Støtten gives i forbindelse med budgetaftalen for 2021, hvor forligspartnerne var enige om at arbejde hen mod etablering af et handicapvenlig shelter grundet øget efterspørgsel på tilgængelige overnatningsfaciliteter i Jammerbugt Kommunes natur-
– Det ligger os meget på sinde, at alle har lige mulighed for at opleve vores skønne natur og tage del i de fællesskaber, der udspiller sig i naturen. Samtidig er vi altid glade for at kunne understøtte det lokale initiativ i dette projekt såvel som i mange andre gode projekter i Jammerbugt Kommune, siger Helle Bak Andreasen (V), Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Læs om fantastiske oplevelser og events