Blokhus

Et særligt fund i Hune

– I forbindelse med den kommende opførelse af omkring 100 nye boliger i Hune, så har Nordjyllands Historiske Museum vanen tro foretaget en forundersøgelse. Denne gang på arealet øst for Spar i Hune.

Rester efter huse
Og der er blevet funder rester efter i hvert fald seks hustomter fra bronze- og jernalderen.
– Vi vil anslå, at hustomterne er fra mellem år 1.000 før Kristi fødsel til år 500 efter Kristi Fødsel, fortæller arkæolog Karen Povlsen.

Ny viden
Og det er et særligt fund.
Man ved fra gravhøje og begravelsespladser, at her har boet mennesker meget langt tilbage i tiden.
– Blokhus og Hune ligger jo på en lille forhøjning mellem Vesterhavet og de lave engarealer mod øst. Men vi ved ikke meget om, hvor folk boede henne. Vores kendskab til bebyggelser er meget lille, og det her fund er noget af det eneste, som vi har. Så det er ret spændende, siger Karen Povlsen.

Hurtigst muligt
Museet skal nu foretage nærmere undersøgelser, og bygherre HC & Engholt Entreprenører, som efter loven skal betale for udgravningen, har anmodet om at få det foretaget hurtigst muligt.
Rene Meyer Nielsen, fra HC Engholt, understreger, at udgravningen ikke vil forhindre eller forsinke byggeprojektet.

Læs om fantastiske oplevelser og events