Blokhus

Færre druknede i Danmark

National druknestatistik viser faldende antal fatale drukneulykker
Blokhus strand, livredder

TrygFonden oplyser i en pressemeddelelse, at her i september er der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (SDU), offentliggjort den årlige nationale druknestatistik, som viser, at antallet af drukneulykker i Danmark er faldende. Samtidig tegner en foreløbig prognose et billede af et endnu større fald i antal drukneulykker i år.

I 2021 døde 80 personer i Danmark som følge af drukning, hvoraf der i 50 af tilfældene var tale om drukneulykker.

Det viser TrygFondens nationale druknestatistik.

Går vi tilbage til 2001, hvor der var 76 drukneulykker, har der gennem årene været både markante dyk og pludselige stigninger i antal fatale drukneulykker, men set over hele den 20-årige periode har tendensen for antallet af fatale drukneulykker været faldende.

Når den nationale druknestatistik udarbejdes, gennemgår Statens Institut for Folkesundhed, SDU, grundigt alle dødsattester, hvor dødsårsagen skyldes drukning. Indhentningen af dødsattester fra Dødsårsagsregistret afsluttes først cirka et år efter slutningen af et kalenderår. Derfor går der lidt ekstra tid, inden tallene er klar til offentliggørelse, og derfor er det nu 2021-tallene, som offentliggøres. Som et supplement til den nationale druknestatistik udarbejder TrygFonden løbende en drukneprognose for det igangværende år.

TrygFondens prognose for 2023 tyder også på et faldende antal fatale drukneulykker. Selvom der er tale om en foreløbig prognose, viser den ifølge TrygFonden en interessant og ikke mindst positiv udvikling:

– Skal vi kigge på absolutte tal og handle derudfra, så er den nationale druknestatistik det rigtige udgangspunkt. Ikke desto mindre udarbejder vi hvert år en drukneprognose, hvilket giver os mulighed for at foretage nogle interessante foreløbige observationer. I vores prognose for 2023 har vi i årets første otte måneder registreret 29 druknede, hvilket er færre end samme periode de seneste år, siger René Højer, projektchef i TrygFonden.

Oftest i sommermåneder

TrygFondens foreløbige drukneprognoser er baseret på omtale af drukninger i medierne og TrygFonden Kystlivrednings arbejde med at forebygge drukneulykker.

– Drukneulykker forekommer særligt i sommermånederne, hvilket hænger sammen med, at det er mere naturligt at bevæge sig ved og på vand, når vejret er varmere. Men der kan ikke sættes direkte lighedstegn mellem høje temperaturer og høje druknetal, siger René Højer og fortsætter:

– Juni i år var en rekordvarm og tør måned, og indtil videre har vi ikke hørt om en eneste drukneulykke i den måned. Til gengæld har vi i juli, der var en historisk våd og særdeles blæsende affære med relativt få badegæster på strandene, foreløbigt observeret ni drukneulykker. Det kan jo umiddelbart godt virke lidt paradoksalt, men det giver vigtige input til alle os, der arbejder med forebyggelse af drukneulykker. Fx har vi i år set, at den kraftige vind betød, at vores kystlivreddere mange gange skulle redde badegæster ind fra situationer, der potentielt kunne sætte dem i livsfare, fortæller René Højer.

Prognoserne for drukneulykker i 2022 og 2023 skal sammen med den nationale druknestatistik, der omfatter drukneulykker frem til og med 2021, bruges i arbejdet med drukneforebyggelse.

– Prognosetallene skal selvfølgelig verificeres, men de er vigtige for det igangværende forebyggelsesarbejde, der bl.a. sker ude i kommunerne, hos beredskaberne og i Trafikministeriets ekspertgruppe, som kigger specifikt på forebyggelse af drukneulykker i danske havne. Vi bruger dem også selv i vores fortsatte arbejde på området. Fx viser vores tal fra denne badesæson, at vi har en særlig udfordring med at uddanne de vandglade gæster ved kysterne til at kende de risici, som stærk vind øger. Og selvom det tyder på, at der indtil videre er sket relativt få drukneulykker i år, så er hver drukneulykke en drukneulykke for meget, siger René Højer.

Find den nye udgave af TrygFondens nationale druknestatistik her

Læs om fantastiske oplevelser og events