Fjerritslev

Felicia skal støtte børn fra familier med misbrug

Felicia Sjørvad er fra 15. september ansat som projektmedarbejder og frivilligkoordinator i Ballast under KFUM’s Sociale Arbejde.
Ballast tilbyder gratis hjælp og behandling til 5-25-årige børn og unge, der vokser op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Børnene kan få anonym og professionel hjælp til at forstå, acceptere og håndtere følelser, reaktioner og ar på sjælen som følge af misbruget i familien. Behovet for hjælp er stort, da 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem – svarende til to i hver skoleklasse.

Flere kommuner
Ballast-behandlingen, som både foregår individuelt og i grupper, tilbydes i samarbejde med syv kommuner i Nordvestjylland og Sydvestjylland. Felicia kommer til at arbejde i Jammerbugt, Morsø og Thisted kommune, hvor hun skal rekruttere og støtte frivillige, arbejde med administration og kommunikation samt assistere i gruppebehandlingen af børn og unge.
Felicia er cand.mag. i tværkulturelle studier, og hun kommer fra et job som projektleder i Genvejene i Køge, som er en socialfaglig virksomhed, der arbejder som kontaktpersoner for udsatte børn og unge. Hun har desuden arbejdet frivilligt i bl.a. Welcome House, som er Københavns første beboelses- og frivilligcenter for flygtninge.

Flyttet til Thy
Felicia er 30 år. I vinter faldt hun pladask for Thy og flyttede fra Sjælland til Thisted sammen med sin kæreste og hund. I sin fritid dyrker hun kampsport, lufter hunden, sejler og skriver musik.
Ballast er finansieret af Socialstyrelsen og er en del af KFUM’s Sociale Arbejde, der hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som står udsat. KFUM’s Sociale Arbejde driver over 170 sociale institutioner og projekter og har knap 1.000 ansatte og over 2.600 frivillige landet over.

* Tallet 122.000 børn stammer fra en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Tallet omfatter kun børn fra familier med alkoholmisbrug. Der findes ikke undersøgelser om antallet af børn, som vokser op i familier med stof- eller pillemisbrug.

Læs om fantastiske oplevelser og events