Aabybro

– Find den gamle plan for Gjøl Havn frem igen

Formand for teknisk- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding (S), opfordrer nu til at droppe det nye projektforslag med byggeri af boliger på Gjøl Havn.
Det gør han med baggrund i den modstand som projektet, der skulle munde ud i et forslag til en lokalplan, har mødt.

For meget modstand
Og modstanden findes både blandt borgere og havne-interessenter på Gjøl samt i kommunalbestyrelsen.
– I Socialdemokratiet har vi aldrig haft et ønske om, at der bygges boliger på havnen, men vi har selvfølgelig deltaget i processen med de forskellige ønsker til havnens udvikling, siger han.
– Men når der nu er så meget uro på Gjøl over det nye projektforslag, og modstanden i kommunalbestyrelsen også spreder sig til medlemmer af flertals-gruppen, som heller ikke er enige om boligbyggeri, så er det tid til at tage det gamle lokalplanforslag fra 2016 frem og støve det af og finjustere det, mener han.

Gavner foreninger og kroen
Jens Chr. Golding pointerer, at forslaget fra 2016 både giver havnens foreninger mulighed for at udvide og udvikle sig, ligesom Gjøl Kro med et byggefelt på sit areal får mulighed for at opføre ferieboliger.
– Det var et lokalplanforslag, som vi var enige om, men som ikke blev sendt i høring, da der kom en bygherre som sammen med Domea gerne ville bygge boliger på Gjøl Havn.
– Det var fair nok, at vi skulle afprøve, om nogle syntes, det var en god ide, mener Jens Chr. Golding.

Imod boliger
Men planerne om at opføre boliger på havnen mødte så megen modstand, at et arbejde med et lokalplanforslag blev lagt til side indtil februar 2021, hvor et nyt projektforslag, som skulle tage hensyn til alle interesser, blev behandlet i teknik- miljøudvalget.
Allerede her var der modstand.
Michael Krogsgaard (V) kan ikke godkende den del, der omfatter opførelse af 22 af de 42 boliger på havnen.
Lisbet Emmery (S) kan ikke godkende, at der arbejdes videre med 8 boliger på Stejlepladsen ved den eksisterende trailerparkering.
Og også på Gjøl er der markant utilfreds med forslaget

Lad os komme videre
– Nu er det tid til at finde det gamle lokalplanforslag frem. Det giver både Gjøl og kommunen mulighed for at komme videre. Det giver os tid til at sætte os ned og finde ud af, hvordan kommunens havne skal udvikle sig, herunder Gjøl Havn, hvor der jo også er et ønske om at udvide selve havnearealet, mener Jens Chr, Golding.

Læs om fantastiske oplevelser og events