Pandrup

Firmaer godkendt til rengøring og hjemmepleje

Nu får borgerne en lettere adgang til frit valg af leverandør af hjemmeplejeydelser i Jammerbugt Kommune.
Kommunen har nemlig godkendt fire leverandører, som fra 1. marts 2021 er klar til at levere praktisk hjælp og personlig pleje til borgerne i Jammerbugt Kommune.

Vil have et alternativ
Siden august 2019 har Jammerbugt Kommune leveret det frie valg af hjemmeplejeydelser via fritvalgsbeviser.
I perioden har kun ganske få borgere benyttet fritvalgsbeviset, det kan blandt andet hænge sammen med, at borgerne selv har skullet finde og indgå en aftale med en privat virksomhed om levering af hjælpen ved brug af fritvalgsbeviset.
– Vi har haft et ønske om at skabe et reelt frit valg for borgerne i Jammerbugt Kommune, og et alternativ til den kommunale hjemmepleje, udtaler Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

4 leverandører
Med de nye aftaler håber Jammerbugt Kommune, at der bliver et bedre fritvalgsområdet for kommunens borgere, og hvor det er lettere for borgeren at vælge en privat leverandør.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 11. februar at godkende fire leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje mv. i Jammerbugt Kommune. Leverandørerne har ved anmodningen om godkendelse som leverandør kunnet vælge et geografisk område, som de kunne blive leverandør i.

Følgende leverandører er godkendt:

  • Privat Plejen, som leverer personlig og praktisk hjælp mv. i Aabybro/ Pandrup-området
  • NK-Care, som leverer personlig pleje og Praktisk hjælp mv. i Aabybro/ Pandrup-området
  • Jammerbugt Rengøring, som leverer praktisk hjælp til rengøring i hele kommunen
  • Servido, som leverer praktisk hjælp til rengøring i Fjerritslev/ Brovst-området.

Mangler leverandør i Brovst/Fjerritslev
– Vi er rigtig glade for, at der nu er blevet vist en interesse for at blive leverandør i Jammerbugt Kommune. Det fortæller os, at det var rigtigt at dele kommunen op i to geografiske områder. Vi kunne naturligvis godt have ønsket os, at der også var en leverandør til personlig pleje i Brovst og Fjerritslev-området, men vi er fortrøstningsfulde og håber, at dette vil ændre sig i fremtiden, siger Ib Nellemann.
Alle borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp, modtager i disse dage et brev om, at de har mulighed for at vælge en ny leverandør.

Bevis udfases
Fritvalgsbeviset vil blive udfaset i Aabybro- og Pandrup-området, og for praktisk hjælp til rengøring i Brovst- og Fjerritslev-området.
Dog vil det fortsat være muligt for borgere i Brovst- og Fjerritslev-området at modtage hjælp via fritvalgsbeviset, når hjælpen også indeholder personlig pleje.
Borgere, som i dag modtager hjælp via fritvalgsbeviset vil fortsat modtage hjælp via fritvalgsbeviset indtil der er valgt en ny leverandør eller fritvalgsbeviset udløber til sommer 2021.
Borgere, som modtager hjælp via fritvalgsbeviset modtager et særskilt brev herom indenfor den kommende tid.

Kontakt til visitationen
Borgere, som ønsker at skifte leverandør, kan kontakte visitationen mandag til fredag kl. 8.00-12.00 på telefon 7257 7590.

Læs om fantastiske oplevelser og events