Nyheder
imported

Flere børnefødsler og mange tilflyttere giver positiv udvikling

De første måneder af 2017 bekræfter den stabile befolkningstilvækst, som Jammerbugt Kommune har oplevet gennem længere tid. De seneste tal fra 1. maj 2017 viser det højeste antal borgere siden 2012.

Tekst: Louise Kande – Foto: Lotte Kande 

Der bor 38.648 personer i Jammerbugt Kommune. Det er det højeste antal borgere siden september 2012, hvor tallet var på 38.619 indbyggere.

– Befolkningstilvæksten har været støt stigende i længere tid i Jammerbugt Kommune, og det ser ud til, at den udvikling fortsætter. En af årsagerne kan være den udvikling af lokalsamfundene, vi i fællesskab med borgerne arbejder for. Vi er i dialog med borgerne om, hvad vi sammen kan gøre for, at hele kommunen attraktiv og for, at der stadig er plads til de forskelligheder, hvert lokalsamfund har, forklarer Borgmester Mogens Gade.

Størst vækst blandt 25-39 årige
Den positive udvikling i indbyggertallet er bredt repræsenteret blandt flere aldersgrupper. Den største stigning ses dog hos de yngre borgere. Blandt de 25-29 årige er stigning størst med 5,24% flere indbyggere i 2017 i forhold til 2016. Mens de 30-39 årige vækster med 0,38%. Endelig flytter de mere modne borgere også til kommunen, hvor antallet af borgere over 65 år er steget med 2,95% siden sidste år.

Hune/ Blokhus populært

– Vi ser, at flere seniorer vælger at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. Det er særligt Blokhus/Hune området og de øvrige områder nær Jammerbugts kyst, seniorerne ønsker at bosætte sig i. Og vi oplever, at de er et stort aktiv for lokalsamfundene, fordi de har tid og lyst til at engagerer sig i udviklingen af områderne, siger Mogens Gade.

Antallet af fødsler i Jammerbugt Kommune er også støt stigende. I de første to måneder af 2017 blev der født 69 børn i kommunen, og på to måneder er tallet steget med yderligere 52 fødsler, så der pr. 1. maj var født 121 børn i Jammerbugt Kommune.

Positiv tilflytning i Ingstrup
Alle områder i Jammerbugt Kommune oplever positiv udvikling af tilflyttere. Mens otte områder oplever en decideret positiv udvikling i indbyggertallet. Områderne er primært kystbyerne mod Vesterhavet og i den østlige del af kommunen, de fleste nye borgere vælger at bosætte sig. Ingstrup er den by, der procentvis har størst positiv udvikling i indbyggertallet.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events