Aabybro

Flere nye boliger på vej ved Støberiet

Efter opførelsen af 8 nye boliger i Støberiet, som alle er lejet ud, gøres der nu klar til etape 2 med byggeri af endnu 20 boliger i området.

Afventer byggetilladelse
Det er snedkermester Ole S. Larsen, Gjøl, der har købet arealet af Michael Klitgaard, og her vil han opføre 20 kvalitets rækkehuse på en størrelse på cirka 110 kvadratmeter med tilhørende have, terrasse og redskabsskur.
Der er ved at blive kørt jord væk fra området, men endnu afventer Ole S. Larsen at få en byggetilladelse fra kommunen.
– Når den er i hus, vil der gå omkring et års tid, så er boligerne klar til indflytning, siger han.

Eje eller leje
Det er endnu ikke besluttet, om boligerne bliver ejer-, leje- eller andelsboliger.
– Men det bliver afgjort inden for en kort tidshorisont, fortæller Ole S. Larsen.
Desuden er endnu et privat projekt med parcelhusgrunde undervejs i Nørhalne.
Det bliver afgjort inden for kort tid, om en privat investor vil gå i gang med en ny udstykning.
Sker det ikke, har borgmester Mogens Chr. Gade tilkendegivet, at så står kommunen klar til at tage over og sikre en ny udstykning med parcelhusgrunde.

Læs om fantastiske oplevelser og events