Brovst

Flertal vil beholde busterminalen

Jammerbugt Kommune kan ikke støtte et ønske fra Nordjyllands Trafikselskab om at erstatte den nuværende busterminal i Brovst med to nye super-stoppesteder i Vestergade.

Flertals-beslutning
Det har et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af de 16 medlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti besluttet på mødet onsdag 27. januar.
Derimod stemte et mindretal på for NT´s ønske. Det var de 11 medlemmer af Socialdemokratiet, SF og Borgerlisten.
Det blev resultatet af en afstemning efter næsten en times debat i kommunalbestyrelsen.
Nederst i artiklen er et link til web-tv med debatten.

Tid til afgørelse
Baggrunden er, at siden 2016 har Nordjyllands Trafikselskab haft et ønske om at flytte den nuværende busterminal i Brovst til en ny placering i Vestergade, men Jammerbugt Kommune har flere gange udskudt sin stillingtagen, fordi der arbejdes med en byfornyelse i området.
Og Jammerbugt skal sige god for projektet, da kommunen er grundejer ved den påtænkte nye placering ved Møllegården.
NT har opnået støttet til sin ide på 1,4 mio. kr. fra Vejdirektoratet frem til og med 2022, hvorfor NT gerne vil have en afklaring fra Jammerbugts side.

Bedre fremkommelighed
Udover at busterminalen er et element i en byfornyelse, har NT et ønske om at sikre bedre faciliteter for passagerne og bedre fremkommelighed for bussen ved at spare kørslen ned til den nuværende busterminal.
NT oplyser at, Brovst busterminal er i dårlig forfatning og har en uhensigtsmæssig placering i forhold til at sikre en tryg ventetid for kunderne, sikre synlighed i byen og sikre sammenhæng til bylivet og de øvrige servicefunktioner der er i byen.

Varmestue
Der er problemer med hærværk på busterminalen, og trods en løbende indsats for at renovere og vedligeholde busterminalen er det en udfordring at sikre et godt serviceniveau for passagerer på busterminalen.
Det gjorde Lisbeth Emmery (S) også opmærksom på under behandlingen i kommunalbestyrelsen.
– Den nuværende busterminal er en varmestue for andre end buspassagererne med de problemer, det fører med sig, sagde hun.

Med gult markeret den nuværende busterminal samt de to super-stoppesteder. Illustration: Jammerbugt Kommune

Ny placering
I stedet ønsker NT en helhedsløsning omkring et knudepunkt ved Vestergade med sammenhængen til byen og parken, den trafikale løsning med buslommer, indretningen af ventefaciliteter, ladestander til el-biler og cykelparkering.
De første skitser arbejder med, at en sydlige holdeplads etableres på Møllegårdens P-plads og en nordlig ved bilforhandleren – Vestergade 12-16-20.

Opgrader busterminal
Under behandling i kommunalbestyrelsen stillede Helle Bak Andreasen (V) spørgsmål ved trafiksikkerheden ved et superstoppested på Vestergade, ligesom det vil kræve en ekspropriation en bygning, og projektet vil kræve en stor økonomi.
– Et superstoppested vil ikke have indendørs venterum eller offentligt toilet, og det vil påvirke den øvrige trafik, sagde hun.
– I stedet vil vi hellere se på den nuværende terminal og opgradere området.

Hør hele debatten her:

Jammerbugt – 27-01-20 Møde i kommunalbestyrelsen (kommune-tv.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events