Pandrup

Forælder: Det gode børneliv i børnehaven

Line Klarborg, formand for forældrebestyrelsen i Blokhusvejens Børnehave, står bag denne artikel om børnenes hverdag i Blokhusvejens Børnehave.

Pædagogisk besøg
– Jeg gik fra mødet med en rigtig skøn fornemmelse og med en overbevisning om, at denne børnehave er et rart sted at være for vores børn.
Sådan fortæller Kristina Dalsgaard, medlem af forældrebestyrelse i Blokhusvejens Børnehave i Pandrup, efter at have deltaget i det obligatoriske pædagogiske tilsyn i børnehaven i april måned.
Her var den pædagogiske konsulent på besøg for at observere en helt almindelig dag i børnehaven for at se, om der er et godt og udviklende læringsmiljø for børnene at være i.
Kristina Dalsgaard fortæller, at konsulenten med det samme mærker, hvordan børnene ser det pædagogiske personale som værende positive medspillere i børnehaven – dem, man søger, hvis man har brug for hjælp, og dem der altid er klar til at hjælpe.

Bygger på legene
I forældrebestyrelsen er der blevet drøftet den positive tilgang det pædagogiske personale har til at igangsætte meningsfulde aktiviteter, hvor der handles på børnenes ideer og impulsivitet.
Dette fremgik også af den pædagogiske konsulents observationer. Børnene bliver hørt, og der videreudvikles på deres ideer.
F.eks hvis de leger politi, laves der politistjerner i karton og sættes på huen. Skal der optrædes med dans, bygges der scener ud af kasser. Finder børnene dyr eller planter gribes bogen og der findes ud af, hvilket dyr der er blevet opdaget. Her gør personalet også brug af hinandens erfaringer og kompetencer og lærer og udvikler det videre til det øvrige personale.
Er der én, der er god til at finde på spændende idrætsaktiviteter, inviteres det øvrige personale med i aktiviteten og bliver på den måde instrueret i, hvordan man kan finde på nye og sjove aktiviteter.
Derudover beskriver konsulenten den gode stemning, man fornemmer, der er i børnehaven, når man er der. Noget Kristina Dalsgaard er enig i.
– Den gode stemning oplever jeg også altid, der både er mellem barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen.
Børnene og deres interesser prioriteres, og man har som forældre følelsen af, at hvert barn bliver lyttet til og er vigtig for alle, børn som voksne, i børnehaven.

Den samme voksne
Ydermere er der under Corona epidemien gjort tiltag, som forældrebestyrelsen ser positivt på, som vedvarende pædagogiske tilgang.
Blandt andet er måden, hvorpå børnene afleveres, én af de ting, som bestyrelsen ser fortsætte efter tiden med Corona. Børnehaven har prioriteret, at det hver morgen så vidt muligt er det den samme voksen, der tager imod børnene i døren.
På den måde afleverer man ikke bare sit barn. Hvert barn bliver hver dag modtaget med et smil, og både barn og forælder har følelsen af at blive set.
Det er med til at gøre afleveringen positiv, hurtig og mindre konfliktfyldt. Derudover giver det ro til barnet i garderoben. Der er tid til, at barnet selv kan tage jakke og sko af.
Det er tid til, at børnene kan hjælpe hinanden og lærer af hinanden. Der er ro på stuerne til leg og fordybelse uden evige afbrydelser af forældre, der kommer. Der er plads til at give det ekstra kram og den ekstra opmærksomhed til det barn, der måtte have brug for det. Og ikke mindst, så har det en positiv indvirkning på børnenes selvstændighed. De vil selv og de kan selv.

Miljø og hjælpsomhed
Under Corona har forældrene kunne hente deres børn på legepladsen. Dette ser bestyrelsen også som en positiv måde, hvorpå man stadig kan følge med i børnenes hverdag.
Man ser hvem børnene leger med, mærker kulturen og fornemmer den gode stemning. Selvom ovenstående er et positivt tiltag gjort ud fra de nuværende restriktioner, glæder forældrebestyrelsen sig dog alligevel til igen at kunne inviteres indenfor i børnehaven om eftermiddagen, når børnene skal hentes. Noget personalet også ser frem til.
– Som forælder er jeg ikke i tvivl om, at man som barn i Blokhusvejens Børnehave er en del af et godt og udviklende læringsmiljø. Et miljø, hvor hjælpsomhed, sammenhold og glæde er prioriteret. Børnene er en del af en kultur, hvor man trives, ses, lærer og udvikles, siger Line Klarborg.

Læs om fantastiske oplevelser og events