Aabybro

Forslag til Kommuneplan21 er i høring

Forslag til Kommuneplan21 er sendt i høring fra 3. september til 29. oktober, og i høringsperioden holder Jammerbugt Kommune borgermøde tirsdag 28. september kl. 19.00 i Brovst Hallen.

Planen
Kommuneplan21 beskriver de overordnede mål for udviklingen og anvendelse af arealerne i Jammerbugt Kommune.
Den er rammen for retningslinjer og redegørelse i forhold til, hvilke hensyn kommunalbestyrelsen inddrager i afvejning af ansøgninger og tilladelser.
Endelig sætter kommuneplanen rammerne for, hvad der kan lokalplanlægges i de enkelte dele af kommunen.

Deltag i debatten
Alle, der har bemærkninger, indsigelser eller andet til Forslag til Kommuneplan21 kan sende disse i offentlighedsfasen.
Bemærkninger kan sendes på tre måder, ligesom alle kan deltage i borgermødet i Brovst Hallen tirsdag 28. september kl. 19.00.

Evt. bemærkninger kan sendes frem ved en af disse muligheder:

– Sende en mail til kommuneplan@jammerbugt.dk
– Sende brev til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, Mrk.: Kommuneplan21
– Anvende høringsmodulet som findes i nederste højre hjørne inde på kommuneplanen, som findes her:
Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport.

De største udlæg af nye rammer til boliger sker i:

 • Aabybro (23 ha)
 • Birkelse-Ryaa (16 ha)
 • Nørhalne (12 ha)
 • Biersted (7,5 ha)
 • Pandrup (5 ha)

 De største udlæg af nye rammer til erhverv sker i:

 • Bejstrup (22,5 ha)
 • Nørhalne (10 ha)
 • Brovst (5,5 ha)
 • Gjøl (1 ha)

De største udlæg af arealer til nye sommerhuse sker i:

 • Ingstrup (33 ha)
 • Tranum (14,5 ha)

I de øvrige plandistrikter sker mindre tilretninger og justeringer af eksisterende rammer. Se hele Forslag til Kommuneplan21 her:
Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport.

Læs om fantastiske oplevelser og events