Nyheder
imported

Henrik Højer kan fejre 25 år med sin virksomhed

Kaas Maskinstation oplever travlhed i byggeriet og i sommerlandet.

Tekst og foto: Martin Frandsen

Fredag 24. juni er det 25 år siden, at Henrik Højer overtog Kaas Maskinstation på Lundergaardsvej i Kaas, og det bliver markeret på dagen i Kulturhuset Blokhus med en festlig reception.
– Jeg var ansat i virksomheden, da min arbejdsgiver gik bort, og jeg havde så valget mellem at stoppe eller  overtage maskinstationen, og jeg valgte det sidste, fortæller Henrik Højer, der aldrig har fortrudt beslutningen om at overtage virksomheden, som har 75 år på bagen.

Kaas Maskinstation

Flere forskellige opgaver

Den gang var det hovedsageligt opgaver inden for landbruget, som blev løst, men det har med årene udviklet sig til langt flere forskellige opgaver i takt med, at også maskinparken er blevet udvidet.
– Vi har mange opgaver i sommerhusområderne med at flytte klitter, eller sand der er blæst ind, og så er der selvfølgelig også slamsugning, fortæller Henrik Højer.
De opgaver, vi løser, spænder bredt: Det er rensning af kloak og tømning af septiktanke, etablering af dræn, udgravning til sokkel, udgravning af søer, etablering af veje, levering af sand og grus og jord, planering af grunde, nedbrydning af gamle bygninger, græsslåning, snerydning på abonnement, samt alt maskinstationsarbejde som pløjning, harvning, såning, gødskning, mejetærskning, slåning af hø, salg af halm og hø. Fortæller han.

Fremgang

Så Kaas Maskinstation har travlt, og der er opgaver nok til at holde tre mand så rigeligt beskæftiget.
Maskinstationen har netop planeret og gjort klart til, at der kan asfalteres ved seks nye rækkehuse i Kaas, ligesom sandpuder til nye huse er nogle af de aktuelle opgaver.
– Vi har langt flere opgaver i entreprenørbranchen end tidligere. Vi kan også mærke, at der er travlhed i byggebranchen, og vi bliver ofte lejet ind som underleverandører af større virksomheder, der har svært ved at følge med, fortæller Henrik Højer.
– Det er bare gået fremad i løbet af de 25 år. Vi har fået flere maskiner, og når efterspørgslen rykker et sted hen, så rykker vi med, konstaterer Henrik Højer.
 

Læs om fantastiske oplevelser og events