Aabybro

Her planlægges der nye boliger og erhverv

Også Ryaa, Tranum, Nørhalne og endnu et projekt i Aabybro kan komme i spil

– Der er grøde og udvikling i Jammerbugt, og der er endnu flere muligheder for nye bolig- eller erhvervsområder på vej.
Det blev klart på økonomiudvalgets seneste møde onsdag, hvor det blev prioriteret hvilke lokalplaner, kommunen vil arbejde med i år.
Planerne omfatter ud over boliger og erhverv også vindmøller og solcelleanlæg

Yderligere planer
Udover de fra teknik- og miljøudvalget indstillede planer (se nedenfor), så kommer der muligvis flere til i Tranum, Ryaa, Nørhalne og Aabybro.
– Jammerbugt Kommune har jo det princip, at hvis der er nogle, som er klar til at hugge spaden i jorden, så vil vi gerne lave en lokalplan for dem, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Aabybro og Tranum
Derfor vil kommunen tage fat i projektholderne i forhold til opkøb af de tre huse på Østergade overfor Passagen i Aabybro for at høre, om kommunen skal gå i gang med lokalplanarbejdet eller afvente.
Desuden har kommunen fået henvendelse fra Liv i By og Skole i Tranum med et ønske om at se på muligheden for at lempe på lokalplanens krav for bebyggelsernes udseende på udsigtsgrundene på Ejstruphøj.
Der er byggemodnet en snes grunde, og en håndfuld er solgt, men ofte er bestemmelser i lokalplanen en hæmsko for et salg, er den lokale erfaring.

Erhverv i Nørhalne
Desuden er det i budgetforliget besluttet at se på mulighederne for at udlægge et område til erhverv i eller ved Nørhalne.
– Vi har ikke en præcis placering. Men vi ser på det ud fra princippet om, at det er det tætteste vi kan komme på motorvejen, ligesom der er et lokalt ønske om at få et erhvervsområde, siger Mogens Chr, Gade.

Boliger ved Ryaa
Og så bliver der arbejdet med bosætning og boliger ved Ryaa.
– Vi vil se på mulighederne for at binde Birkelse og Ryaa sammen med Aabybro, også set i lyset af, hvordan Aabybro udvikler sig langt mod øst. Så er dette lige så relevant. Men der er nogle ting med grundvand og bundforhold, der skal undersøges nærmere, siger Mogens Chr. Gade.

Følgende 14 lokalplaner arbejdes der med i 2020:

 • Lokalplan for Vindmøller ved Rendbæk
  Denne afventer efter supplerende fugleundersøgelser før den kan endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen
 • Lokalplan for solcelleanlæg ved Vust
  Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.
 • Lokalplan for Hune Kulturcenter mv.
  Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.
 • Lokalplan for Stenmarksvej i Hune, nye boliger
  Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.
 • Lokalplan for lægehelikopter
  Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.
  Der skal ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg, der også dækker Hjørring og Brønderslev Kommune
 • Lokalplan for café / bolig mv. ved Slettestrand
  Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i slutningen af sommeren 2020
 • Lokalplan for Rødhus Klit Feriecenter
  Der arbejdes fortsat på et forslag til en lokalplan som både ansøgeren og grundejerforeningen kan anbefale. Forslag færdig i sommeren 2020
 • Lokalplan for Kirkegade i Brovst
  Denne er i høring og behandles endeligt i foråret 2020
 • Solstrålen 2, Boliger, Aabybro. Dette forslag er udarbejdet, men forsinket pga. problemer med overfladevand.
  Forventes behandlet endeligt i efteråret 2020
 • Lokalplan for Teknologiparken
  Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020.
 • Ændring af Tranum Klit fra hotel til boliger
  Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020
 • Lokalplan for Fjerritslev Fjernvarme
  Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020
 • Lokalplan for rækkehus på Hovensvej, Aabybro (huldudfyldning)
  Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020
 • Lokalplan for boliger på Bredgade i Pandrup
  Denne lokalplan afventer

Siden 6. maj 2019 er følgende lokalplaner blevet færdig:

 • Lokalplan for nyt boligområde i Saltum
 • Lokalplan for nyt boligområde i Nørhalne
 • Lokalplan for ny skole i Jetsmark
 • Lokalplan for boliger, vej mv. ved Toftevej i Aabybro
 • Lokalplan for nyt erhvervsområde i Aabybro
 • Lokalplan for telemast nord for Hune
 • Tillæg til lokalplan for Mast på Gjøl

Læs om fantastiske oplevelser og events