Nyheder
imported

Hjælp til Spil Dansk

Jammerbugt Kommune efterlyser arrangementer til årets Spil Dansk Dag den 25. oktober.

 Jammerbugt Kommune efterlyser arrangementer til årets Spil Dansk Dag den 25. oktober.

Jammerbugt Kommune er igen i år blevet godkendt som Spil Dansk Kommune sammen med en række andre kommuner. Som Spil Dansk Kommune har Jammerbugt til opgave at sørge for en vifte af tilbud fra kommunens righoldige musikliv på Spil Dansk Dagen – og lidt før og efter, ja faktisk hele uge 43. Bl.a. laver Jammerbugt Kulturskole tværgående aktiviteter hele uge 43 i stedet for den almindelige undervisning.

– Spil Dansk Dagen skal fortsat gerne være en god tradition, som alle går og glæder sig til og hvor det summer af musikalsk og kunstnerisk aktivitet i hele kommunen, oplyser lederen af Jammerbugt Kulturskole, Carsten Bilde.

Et af flagskibsarrangementerne i år er en korworkshop under ledelse af en professionel korleder. Korsangere i hele kommunen er velkomne til at deltage i workshoppen.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Kulturelt Samvirke, kirker, spillesteder, biografer, efterskoler, folkeskoler, friskoler, børnehaver, Jammerbugt Kulturskole, Jammerbugt Bibliotekerne og kommunens forvaltning. Styregruppen finder på og koordinerer arrangementer samt sørger for formidling af Spil Dansk Dagen. Styregruppen håber på mindst lige så mange arrangementer som i 2011, hvor der var omkring 80 i Jammerbugt Kommune. Styregruppen hører allerede gerne nu fra arrangører, musikere og sangere, som har lyst til at deltage. Det kan ske til Kulturkonsulent Ulla Tjell, utd@jammerbugt.dk eller telefon 72 57 79 36. Arrangører kan også blot taste deres arrangement ind i kalenderen på www.spildansk.dk

– I styregruppen er man blevet enige om, at temaet for Spil Dansk i år er KULTUR PÅ TVÆRS. Temaet relaterer til aktiviteter på tværs af generationer, kultur, geografi, kunstarter, genrer, foreninger og alt hvad man ellers kan være på tværs af – i positiv forstand vel at mærke. I forlængelse af KULTUR PÅ TVÆRS vil vi meget gerne også være lidt på tværs i forhold til at benytte alternative lokaliteter og satser derfor på dejlige, kreative og kunstneriske musikalske oplevelser i kirkerne rundt om i Jammerbugt Kommune. Kirkerummene er jo fantastiske i forhold til både æstetik og akustik. Bl.a. inviteres børnehaver og bedsteforældre til syng-sammen i kirkerne om formiddagen på Spil Dansk Dagen, fortæller Ulla Tjell.

 Spil Dansk Dagen kan kun blive en succes, når mange lokale kræfter går sammen – sådan som det var tilfældet i 2011 og årene før. Der er ved at være en bæredygtig tradition for at støtte op om Spil Dansk Dagen i Jammerbugt. Som Spil Dansk Kommune får Jammerbugt en ”kommunepakke”, som indeholder gaver i form af koncerter, musikworkshops, musikforedrag, netværksmøder og gode råd i forhold til at gøre Spil Dansk Dagen til en festlig musikalsk oplevelse af høj kvalitet.

Læs om fantastiske oplevelser og events