Nyheder
imported

Hune får en legeplads i grønt område ved kirken

Menighedsrådet har sagt ja til at stille jord til rådighed.

Tekst: Martin Frandsen – Foto: Presse

Hune Borgerforenings ønske om at anlægge en legeplads i lokalområdet er kommet et stort skridt nærmere en realisering.
Menighedsrådet ved Hune Kirke har nemlig sagt ja til at stille jord til rådighed til projektet, og naturlegepladsens placering i det grønne område nord for kirken, er også aftalt.
Det skete på et møde, hvor formand Hanne Baetz og kasserer Leif Oredsen repræsenterede menighedsrådet, mens de øvrige deltagere var Poul Andersen, formand for borgerforeningen, samt Ann Cathrine Thorhauge Holm og Viktorija Andersen fra den nystartede mødregruppe, som tæller 6 mødre.
– Vi talte om de muligheder, der er i området, og er nået frem til, hvor naturlegepladsen skal ligge, men størrelsen er endnu ikke fastlagt, oplyser Poul Andersen.

Hune legeplads

Petanque og madpakkehus

Legepladsen skal både henvende sig til små børn og de større, men området skal gerne blive et sted, hvor alle ønsker at komme.
Derfor er der også planer om, at der anlægges petanquebane ved den eksisterende krolfbane, ligesom der opføres et madpakkehus.
– Nu vil vi indhente tilbud fra 3 forskellige legepladsleverandører, så vi kan få udarbejdet en plan for legepladsen og efterfølgende søge støtte hos fonde. Vores tidsplan er at få en legeplads hurtigst muligt, siger Poul Andersen.

Læs om fantastiske oplevelser og events