Nyheder
imported

Hvordan skal Jammerbugt Kommune se ud?

Aabybro Efterskole lagde mandag 18. november lokaler til borgermøde om, hvor Jammerbugt Kommune skal bevæge sig hen de næste ti år.

Udgangspunktet var den nye Planstrategi for Jammerbugt Kommune. Omkring 120 deltagere var mødt op for at give deres bidrag til, hvilke handlinger der skal give strategien ben at gå på.

Fem temaer er retningsgivende for udviklingen i Jammerbugt Kommune de kommende ti år. Temaerne er: Dit gode liv, Mere i gang, Uddannelse for alle, Oplevelser på ”jammerbugtsk” og Bæredygtighed.

Temaer var da også omdrejningspunktet for mødet i Aabybro, hvor over 100 deltagere skulle give deres forslag og idéer til de handlinger, der skal sætte strøm til selve planstrategien. Først bød borgmester Mogens Christen Gade velkommen og præsenteret planstrategien og processen for det videre arbejde. Herefter blev der lagt op til, at deltagerne spredte sig ud på det eller de temaer, de havde særlig interesser for at komme med input til.

Både deltagere fra erhvervslivet, foreninger, interesseorganisationer, turistbranchen, Ungerådet, Seniorrådet og mange flere var mødt op. Og netop mangfoldigheden i processen er politikerne glade for. 

– Når vi løfter i flok, kommer vi længere og højere i forhold til at udvikle vores kommune. Derfor er det glædeligt, at så mange deltagere med forskellige baggrunde og interesser mødte op i går. Det har vi brug for, ambitionerne for vores kommune er store i den nye planstrategi. Vi politikere og kommunens administration har ansvaret for, at Jammerbugt Kommune også i morgen er et godt sted at bo, arbejde, besøge og drive virksomhed i. Men uden samarbejde og uden de alsidige bidrag fra de mange fremmødte, lykkes vi ikke, udtaler borgmester Mogens Christen Gade. 

Der var god interesse for alle temaer, men specielt temaet Bæredygtighed bød mange ind på – især de yngre deltagere.

Aftenen sluttede med paneldebat med Ungerådsformand Emilie Winde og politikerne Helle Bak Andreasen, Ulla Flintholm, Morten Klessen, Jens Chr. Golding, Ib Nellemann og Mogens Gade. 

Aftenens budskaber og forslag til handlinger bliver nu struktureret og kommer til at indgå i processen for handlingskataloget, der skal udarbejdes i den kommende tid.

Læs om fantastiske oplevelser og events