Pandrup

Inger Kristensen

Brænder for idræts- og foreningslivet

Formanden for PGU Pandrup, Inger Kristensen er båret af grundtvigske værdier om folkelighed og fællesskab
Jeg sidder med notesblokken foran mig i et mødelokale i det snart færdig udbyggede og renoverede Jetsmark Idrætscenter. Foran mig sidder et energibundt med øjnene fulde af liv, virkelyst og engagement. PGU Pandrups mangeårige formand, Inger Kristensen, er gået i gang med at fortælle om sit liv og virke samt om de værdier, der er fundamentet for hendes dybe involvering i frivilligt arbejde og foreningsliv.

Hun er oprindeligt Aabybro-pige, men flyttede i 1972 til Pandrup, hvor hun i dag bor på Dalsagergaard vest for byen, hvorfra ægtefællen Poul Erik har sit virke som landmand og Inger varetager det administrative, hvilket passer hende bedst med baggrund i hendes mangeårige ansættelse i den finansielle sektor. Sammen har de tre voksne børn samt svigerbørn og otte børnebørn. Og Inger kan glæde sig over, at de alle følger i hendes fodspor som aktive i idræts- og foreningslivet. 

Gymnastik og idræt et fantastisk middel til at skabe fællesskab

Inger Kristensen fortæller, at hun er rundet af et grundtvigsk miljø og de grundtvigske tanker om folkeoplysning, ligesom også fællessangen betyder meget for hende. En af yndlingssangene er ”Jeg elsker den brogede verden”, hvis tekst rummer meget af det, Inger værdsætter i sit liv. Allerede som 16 årig begyndte hun som gymnastikinstruktør, og gymnastikken har i det hele taget fyldt meget i hendes liv. Gymnastik og andre former for idræt kan noget, som er væsentligt. Det er et fantastisk middel til at skabe fællesskab. Og i hendes tid som formand for hjertebarnet PGU er der skabt en forening, der i 2020 havde ikke færre end 1600 medlemmer, hvoraf de 340 – eller ca. 20% – er over 60 år.  Det er helt i formandens ånd, at der er tale om en forening for alle aldersklasser. Der er fokus på alle aldre under overskriften ”Fra vugge til krukke”. PGU Senior holder primært til i Ungdomsborgen på Markedspladsen i Pandrup, hvor en stor flok mødes ugentligt for at motionere, synge sammen, lytte til foredrag eller deltage i andre aktiviteter. A

f de 340 seniorer er det ca 160 medlemmer, som træner i PGU Fitness, både på hold og i træningsmaskinerne. Det samlede medlemstal er faldet pga corona epidemien og ombygning af Jetsmark Idrætscenter, men med 76 dygtige instruktører, 25 engagerede foreningsledere, det nye spring- & motorikcenter og fitnesscenter er Inger sikker på, at medlemstallet runder de 1500 i sæson 23/24.

PGU – en forening for alle aldre

Det er med til at give liv til årene at være en del af sådan et fællesskab, forklarer Inger, ligesom hun er meget optaget af, at idrætsaktiviteterne i PGU samtidig er et middel til at lære børn og unge, hvad det vil sige at leve og virke i et demokratisk folkestyre.  Forpligtende fællesskaber er en god ledesnor og en god måde at lære dem at tage et ansvar både for sig selv og for fællesskabet, siger hun. Kombinationen af leg, bevægelse og dette at være en del af et hold er en god form for folkeoplysning, lyder det fra Inger Kristensen. Selv giver det mig masser af energi og virkelyst at opleve, hvordan mange af de unge melder sig som instruktører og hjælpere og dermed tager et ansvar på sig, som en del af deres dannelsesproces, hvor de i handling viser de har overskud til andre end dem selv.  Så der er bestemt ikke tale om et oneman-show fra min side, understreger formanden. Der er i høj grad tale om et holdarbejde. – Hun tilføjer, at det er vigtigt, at der hele tiden er plads til samtalen. Det fremmer den indbyrdes forståelse og relationerne til hinanden. Sundhed er nemlig et vidt begreb. Lige så vigtig som den fysiske sundhed, er således også den mentale sundhed, forklarer hun og understreger i den forbindelse betydningen af ”vi-følelsen”.

Et jævnt og muntert virksomt liv på jord

For grundtvigianeren Inger Kristensen er arbejdet som frivillig leder et led i ”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord” og forespurgt, om hun har et livsmotto, svarer Inger Kristensen prompte og uden tøven: ””Du skal ikke tro, du kan slippe for at være noget”. Denne omvendte Jantelov sidder lige i øjet, synes hun. Ud over at være formand for PGU beklæder den aktive og vitale idræts- og foreningskvinde også andre tillidsposter. Således er hun formand for Jetsmark Idrætscenter, medlem af Folkeoplysningsudvalget, ligesom hun for nogle år siden sad i Pandrup Byråd i en valgperiode. I nogle år var hun endvidere en del af DGI’s landsdelsstyrelse. Sideløbende med det vidt forgrenede udadvendte frivillige arbejde har Inger Kristensen dog også tid og overskud til at dyrke familielivet samt til at pleje parrets vennekreds oparbejdet gennem årene og bundet sammen af en række faste traditioner, som holdes i hævd.

Frihed forudsætter rodfæstethed i nogle dybe værdier

Inger Kristensen lægger heller ikke skjul på sine stærke rødder i den kristne tro. I det hele taget kan man kun være et frit menneske, hvis man er dybt rodfæstet i en tro og nogle værdier, som er en del af den identitet, man har som menneske, siger hun.  En bærende værdi for Inger er også glæden ved at holde sig i gang og bevæge sig. Bevæg dig – bevar dig, er et godt slogan, lyder det fra hende, mens vi går en rundtur i det endnu ikke helt færdige, men imponerende Jetsmark Idrætscenter. Bl.a. er vi på sightseeing i det store nyindrettede fittness-center, som henvender sig til et bredt brugersegment lige fra topidrætsudøveren til pensionisten, der skal holde bevægeapparatet ved lige. Fitness-centret står så at sige på skuldrene af foreningsgymnastikken og har i sig indbygget noget af højskolens og den folkelige gymnastiks væsen.
 
Her på falderebet af vores samtale spørger jeg ind til, hvordan Inger har det med at rejse? Det ikke overraskende svar er, at hendes primære rejse har været en spændende og indholdsrig rejse med at udvikle foreningsarbejdet og dyrke det folkelige fællesskab, som danner grundlag for vores demokrati. Den rejse er fremdeles i fuld gang, selv om Inger Kristensen med et eftertænksomt glimt i øjet, siger, at der jo på et tidspunkt kommer et behov for at tænke store tanker og plukke flere tusindfryd, som hun selv udtrykker det. – Store tanker er imidlertid  ingen mangelvare hos PGU-formanden, men måske behovet for at plukke flere tusindfryd før eller siden melder sig.

Læs om fantastiske oplevelser og events