Aabybro

Jammerbugt er på vej med løsninger til skolerne

Der er behov for mere plads og personale, når 6. til 10. klasserne begynder

– Der er behov for både flere lokaler og mere personale, når 6. til 10. klasserne fra 18. maj atter må møde ind i skole.
Det bunder i de forsatte regler med grupper på højst 10 personer samt afstandskrav på to meter.
Borgmester Mogens Chr. Gade (V) oplyser, at man i forvaltning og skolernes ledelser allerede er i færd med at tænke kreativt og finde løsninger.
– Den glade melding om, at også de ældre elever kan begynde i skole kommer ikke helt bag på os, og vi har allerede i smug været i gang med at afsøge løsninger, siger han.

De mindre skoler
For de mindre skole med op til 6. klasse er der ingen yderligere pladsproblemer, med undtagelse af Nørhalne Skole, hvor der er flere elever, oplyser borgmesteren.
Desuden benytter Nørhalne Skole allerede nu lokaler på Ryå Efterskole for at have plads nok til 0. – 5. klasserne, men efterskolerne får også lov til at åbne op per 18. maj, hvorfor denne ordning formentlig ophører.
– Heldigvis er der denne gang en uges frist, og skoleledelse samt forvaltning er i færd med at se på løsninger, så denne genåbning også kan ske med tryghed for børn, forældre og personale, ligesom da de yngste elever kom tilbage i skolen, siger Mogens Chr. Gade.

De store skoler
På de store skoler kigges der også på alternativer.
– Jeg ved at Fjerritslev Skole har set på både Idrætscenter Jammerbugt og det store kirkecenter på Torvet i Fjerritslev som muligheder. Brovst Skole ser på Brovst Sport- og Kulturcenter samt den tidligere VUC-bygning, siger Mogens Chr. Gade.
– Desuden har mange andre, eksempelvis spejderne, tilbudt lokaler, hvis behovet er der, tilføjer han.

Flytter faggrupper
Der bliver også brug for mere personale.
– Vi skal igen se på mulighederne for at flytte ansatte fra andre faggrupper over til skolerne. Desuden har vi jo jobbanken, som var på 200 personer, inden vi begyndte at trække på den, siger Mogens Chr. Gade.
– Vi kommer til at foretage denne genåbning lige så godt som da de yngste elever kom i skole igen, med god information til personale, ledelse og forældre. Vi har også bedre tid denne gang, og det bliver godt for eleverne at komme tilbage til den faglige læring, men i høj grad også til de sociale aktiviteter, siger han.

Læs om fantastiske oplevelser og events