Nyheder
imported

Jammerbugt giver tilskud til kystsikring i Blokhus

Sømærket skal flyttes og der skal anlægges boardwalk.

Tekst: Martin Frandsen – Foto: Poul Nymark

Jammerbugt Kommune har sagt ja til at give tilskud til arbejdet med at flytte Sømærket i Blokhus som et led i kystsikringen af vartegnet.
Samtidig skal der etableres en boardwalk fra stranden ved Fiskernes Hus til Sømærket, hvorfra der er en fantastisk udsigt over stranden, havet og horisonten.

Storme viser tænder

Kraftige storme fra vest har ædt sig ind på klitterne i Blokhus, og det betyder, at Sømærket ved stranden er i risiko for at styrte ned, når flere storme viser tænder.
Derfor skal vartegnet flyttes omkring 25 meter længere ind på klitten, hvor det står i dag, så kendemærket er sikret i fremtiden.
I forbindelse med flytningen ønsker Blokhus Fonden at etablere en boardwalk i træ, der starter ved stranden og går op til Sømærket.
Ud over at fungere som en gangbro op i klitterne vil boardwalken beskytte klitterne, da færre vil gå i selve klitten, end tilfældet er i dag.
Med boardwalken får gangbesværede også adgang til klitten.

Sømærke Boardwalk Blokhus

Vigtig destination

– Blokhus er en af kommunens vigtige kystdestinationer for fastboende og turister. Projektet her er vigtigt i forhold til både at bevare sømærket og udvikle området. Med en boardwalk får Blokhus en ny spændende attraktion, som kan glæde mange, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Kommunalbestyrelsen støtter projektet med 25 pct. af de samlede anlægsudgifter, dog maksimalt 800.000 kr.
Der er en positiv tilkendegivelse fra Kystdirektoratet overfor en dispensation til den nye placering af sømærket og til at anlægge en boardwalk.

Finansiering er i gang

Kystsikringen ventes samlet at koste mellem 2 og 2,5 mio. kr. og derfor er den task force, som med Blokhusfonden i spidsen arbejder for kystsikringen, i gang med at søge støtte hos også fonde.
Desuden er det tanken at give erhvervsliv samt borgere mulighed for at støtte og bakke op om redningen Sømærket via salg af folkeaktier eller støttearrangementer.
Målet er sikre finansiering i 2022, så arbejdet kan realiseres i 2023.
I task forcen er kommunen repræsenteret både på politisk og administrativt niveau, ligesom der er repræsentanter fra Hune-Blokhus Borgerforening, Erhvervsforeningen Destination Blokhus samt Blokhus & Omegns Grundejerforening.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events