Aabybro

Jammerbugt Kommune med overskud på 90,5 mio. kr.

Indgreb i sommer viser sig nu som værende nødvendigt

– Jammerbugt Kommunes regnskab for 2019 er langt bedre end forventet.
Kommunen kan nemlig notere et overskud på driften på 90,5 mio. kr.
Det er 28,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget og 8,5 mio. kr. bedre end i det korrigerede budget.

Yderlig styrkelse af økonomien
– Det ser fantastisk flot ud. Det er et meget godt regnskab med et bedre resultat, end vi havde regnet med og en styrkelse af vores i forvejen fornuftige økonomi, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).
Kommunen har haft serviceudgifter i 2019 for 1.706 mio. kr., og det er blot 3,4 mio. kr. under loftet på den tilladte serviceramme.

Borgmester Mogens Chr. Gade (V)

Nødvendige indgreb
– Derfor var det også vigtigt, at vi i sommer lavede et indgreb, hvor vi foretog en nødvendig reduktion på skole og det sociale område samt administrativt, siger Mogens Chr. Gade.
Servicerammen er det budget, som kommunen efter aftale med regeringen må bruge i løbet af et år. Og ved overskridelse kan kommunen bliver straffet økonomisk.
– Det viser sig nu, at det var nødvendige reduktioner, vi foretog os midt i 2019. Det var godt, at vi tog ansvar i fællesskab i kommunalbestyrelsen, siger borgmesteren.
Anlægsudgifterne lander på 80,7 mio. kr.
Regnskabet bliver formelt fremlagt i kommunalbestyrelsen i april samt afleveret til revision.

Se flere nøgletal fra regnskabet her:

https://www.jammerbugt.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=2352&url=Bilag/Punkt%2043%20-%20Bilag%201%20-%20Orientering_om_foreloebigt_regnskab_2019_KMB.pdf&stream=true

Læs om fantastiske oplevelser og events