Brovst

Jammerbugt er med til at udvikle Hærvejen

Hærvejen snor sig fra grænsen til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals og går gennem 15 kommuner.
Med 76 kilometer Hærvej i Jammerbugt har kommunen den længste strækning af Hærvejen. Ruten er populær, og interessen for ruten er kun forstærket under Corona-nedlukningen.
Hærvejskommunerne arbejder på at udvikle ruten til at blive endnu mere attraktiv, og arbejdet er støttet af Nordeafonden.  
(Hærvejen rammer også Fosdalen. Foto: Søren Rosenberg)

Internationalt potentiale
Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale, og sammen kan de 15 Hærvejskommuner udvikle ruten.
Ambitionen er at skabe større international synlighed, flere attraktive ruter, besøgssteder, fyrtårne med spændende danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser.
– Et fælles projekt som udvikling af Hærvejen vil give gevinster for hver enkelt kommune langs Hærvejen, og vil også styrke Hærvejen som helhed. I Jammerbugt Kommune vil et samarbejde samtidig få stor betydning for de vandrestier, vi har. Desuden vil det kunne resultere i nye stiforbindelser og bedre trafiksikkerhed. Det er et spændende projekt, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Udviklingen af Hærvejen kan for eksempel bidrage til:

  • Flere certificerede vandrerundture
  • Nye/forbedrede stiforbindelser lokalt
  • Bedre stiforbindelser – muligvis med cykel/gangtunnel nogle steder
  • Bedre trafiksikkerhed for gående
  • Et antal kortere kørestolsvenlige ruter i nærheden af Hærvejen
  • Videreudvikling af Trailhead Slettestrand

Interesse fra Nordeafonden
Nordeafonden viser interesse for Hærvejen som et nationalt ikon for Danmark og med potentiale for et stærkt turismebrand.
Over en årrække ser Nordeafonden mulighed for at udvikle Hærvejen med et tilskud på et trecifret millionbeløb.
Initiativet for udviklingen skal ske fra kommunerne som også forventes at skulle bidrage økonomisk til udviklingen.
Nordeafonden har vist interesse for at støtte et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med 100 pct. støtte og lokale projekter i tilknytning til Hærvejen med 50 pct. støtte.
I løbet af marts vil alle 15 Hærvejskommuner have behandlet projektet politisk, og 13. april vil kommunerne endeligt skulle tilslutte sig samarbejdsaftalen i forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde for Udvikling Hærvejen.
Til at varetage det videre arbejde er borgmester Mogens Christen Gade udpeget som medlem af det politiske repræsentantskab i foreningen Udvikling Hærvejen og Diane Aarestrup som suppleant for borgmesteren.

Læs om fantastiske oplevelser og events