Brovst

Jammerbugt udpeget til at få en naturnationalpark

En af Danmarks nye naturnationalparker bliver i Tranum-området i Jammerbugt.
Naturnationalparken kommer til at ligge på statslige arealer og bliver på 2.700 ha.
Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har i dag, torsdag 22. april, udpeget i alt tre nye Naturnationalparker.
En af dem bliver i Tranumområdet, som er kendetegnet ved klitter, klithede, -lavninger, lavvandede søer og fyrreskov med skovlysninger. 

Spændende rig natur
Den allerede spændende og rige natur med vildtlevende dyr som kronvildt og dåvildt, vil med udpegningen til Naturnationalpark fremover også kunne indeholde heste og kvæg.
– Den nye naturnationalpark bliver et spændende og anderledes supplement til den natur, vi i forvejen har i rigt omfang i Jammerbugt Kommune. Biodiversiteten vil i højere grad blive sat på dagsorden i området, og det kommer både borgere og besøgende i kommunen og resten af Nordjylland til gavn, fortæller borgmester Mogens Chr. Gade.  
Naturnationalparken kommer til at ligge syd og øst for Forsvarets Øvelsesterræn, og et kreaturhegn kommer til at omkredse området.
Men ellers vil de konkrete valg af dyr og hensyn til friluftsliv i Naturnationalpark Tranum først blive vedtaget i det konkrete projektforslag, der skal udarbejdes for området.Lokal dialog
I det videre arbejde med Naturnationalparken vil interessenter blive inddraget.
Der bliver en lokal proces med høring i forhold til de lokale interesser, ligesom der sker høring hos kommunen, den nationale videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessent arbejdsgruppe.
Den lokale inddragelse sker bl.a. gennem den lokale projektgruppe der bliver etableret for Naturnationalpark Tranum.
Tilbagemeldinger fra alle de hørte parter skal derefter drøftes i regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken.
– Nu har miljøminister Lea Wermelin udpeget Tranumområdet som kommende naturnationalpark. Som kommune ser vi frem til at indgå i det videre arbejde med det endelige projektforslag. I det arbejde har vi stor interesse i at have en tæt dialog med lokale interesser for området, så vi får en naturnationalpark, vi alle kan benytte og være stolte over, siger Mogens Chr. Gade. 
– Vi vil i dialog med jægere, landmænd, beboere, fritidsfolk, erhvervsfolk og alle andre interessenter, tilføjer han om et dialogmøde, som finder sted 28. april.
– Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi kan se os selv i dette projekt.

Kender fælderne
Mogens Chr. Gade er meget bevist om, at Jammerbugt skal undgå at gentage skrækeksempler.
– Dyrene skal kunne færdes frit og finde føde nok, og jeg har talt med miljøministeren om, at der skal ikke være afspærring, men et hegn med to tråde, der er en meter højt, ligesom ved en almindelig indhegning af køer. I det hele taget skal vi have så lidt hegn som muligt, understreger siger han.
Staten står for driften og har foreløbig afsat 888 mio. kr. til drift af naturnationalparker, ligesom Jammerbugt får et engangsbeløb på 5 mio. kr. til friluftsliv og nye friluftsfaciliteter i den nye naturnationalpark.

Læs mere om naturnationalpark Tranum her:

faktaark-naturnationalpark-tranum.pdf (mim.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events