Blokhus

Karl Korfits

En af ildsjælene i Blokhus

Karl Korfits lægger vægt på, at han er en del af et kollektiv af frivillige.

Karl Korfits, der i dag er 76 år, er pensioneret skolebibliotekar og lærer fra Klarup Skole. Han blev dimitteret fra Aalborg Seminarium i 1969. Privat bor Karl Korfits med sin hustru Birgit i Gistrup, men har siden 2005 haft sit andet hjem i huset på Peter Madsens Vej 1 i midt i Blokhus by. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i 2012 var velforberedt, for Karl Korfits havde tænkt sig en aktiv tredje alder og ikke at sidde passivt i en stol og lade livet glide forbi sig. Og han er da også kendt som en af de mange frivillige ildsjæle i Blokhus, som har været stærkt medvirkende til at skabe den succeshistorie, som Blokhus de senere år har udviklet sig til at være. Han lægger således vægt på at være en del af et kollektiv, der har løftet i flok. Efter at have fået indblik i de aktiviteter og gøremål, som Karl Korfits er en aktiv drivkraft i, kan man uden at overdrive tilføje, at han i hvert fald er en meget central person i denne stab af lokale frivillige.
 

Et arbejdsliv fyldt af energi og virkelyst

Arbejdslivet har været lige så fyldt af den energi og virkelyst, som kendetegner Karl Korfits i dag. Således blev han kastet ud i undervisningsgerningen allerede lige efter sin realeksamen, nemlig som lærervikar – noget han fortsatte med under sine studieår på seminariet, så det var en erfaren nyuddannet lærer, der i 1969 kunne tage plads bag katederet som færdiguddannet. De mange gode minder fra skoletiden tog han med sig i bagagen, da han lagde arbejdslivet bag sig. Og som opvokset i en landbrugsfamilie i Storvorde lærte han tidligt, hvordan pligter og arbejdsbyrder er en gavnlig del af tilværelsen. Det har fulgt ham livet igennem og gør det stadigvæk. Glæden over natur var også drivkraften bag købet af et lille naturskønt landbrug i Flamsted, inden den nuværende adresse 20 år senere blev en villa i Gistrup.

Koncerterne på Torvet

Noget af det, Karl Korfits har sat gang i, er de populære koncerter på Torvet i Blokhus. Han undrede sig over, at den flotte scene næsten altid stod tom og tog derfor initiativ til at skabe noget liv på den. Han spillede selv musik i sine unge dage og benyttede nogle af de kontakter, han havde med sig. Det hele begyndte forsigtigt på besøgsbasis med musikere, der optrådte gratis – måske kunne der dog vanke en fadøl og en is som honorar (!). Men initiativet slog an og satte gang i en spiral, der i dag har udviklet sig til en velorganiseret og strømlinet aktivitet, der fra den nye scene sommeren igennem samler i tusindvis af mennesker for at opleve musikken og sangen fra både kendte og mindre kendte orkestre og solister. Et centralt princip for Karl Korfits er imidlertid, at lokale musikere fremdeles skal inviteres og have lov til at prøve kræfter foran et stort publikum. Lydanlægget på Torvet tildelt af Tuborgfonden, stiller Korfits op, når mindre koncerter skal afvikles. De store koncerters teknik varetages nu af proffessionelt lydfirma

Kanonlauget, Sømærket og Spillestedet

Senere kom John Andersen til, og et korps af frivillige blev etableret. Af aktiviteter, som Karl Korfits har en væsentlig aktie i kan nævnes Kanonlauget, hvor han selv er med til at skyde kanonen af hver aften ved solnedgang sommeren igennem.  – På en generalforsamling i Blokhus og Omegns Grundejerforening delagtiggjorde Karl Korfits på et tidspunkt forsamlingen i nogle af sine visioner, hvilket førte til, at Harald Klitgård tilbød ham en plads i bestyrelsen, og det er der siden komme mange gode tiltag ud af. Blokhus-Hune i Udvikling blev etableret og kørte sideløbende med Blokhus Sport og Fritid med Verner Bach i spidsen. I det hele taget så Karl Korfits og andre lyset og potentialet i Blokhus, og det har resulteret i, at byen virkelig har flyttet sig i en markant positiv retning de seneste ca. 15 år. Et af tiltagene var etableringen af sømærket, der er blevet byens vartegn. Her gjorde Harald Klitgård sammen med Grundejerforeningen et stykke pionérarbejde, og lige nu er Korfits med til at finde en løsning på at få sømærket flyttet lidt længere ind i landet, inden havet tager det. I den forbindelse er der også planer om at skabe en solnedgangsplads inspireret af solnedgangsbænken i Skagen. Der er søgt fondsmidler, og nogle er allerede på plads, fortæller Karl Korfits, som er med i taskforce gruppen, der arbejder for sagen. – Også når det gælder Spillestedet på Nordstjernen, der i år har 10 års jubilæum, har Korfits en finger med i spillet!
 

Plads til både familieliv og frivilligt udadvendt arbejde

Familielivet har sideløbende med de mange frivillige gøremål i og for Blokhus også en stor og naturlig plads i Karl Korfits liv. Sammen med ægtefællen Birgit, der også er pensioneret lærer, har de to børn, nemlig Marie, der er psykolog, og Rasmus, der er advokat og arbejder som jurist i Saxo Bank. Han er australsk gift og bor p.t i Singapore, hvorfra han arbejder med bankens juridiske forretninger i bl.a. både Sydney og Tokyo. Det har betydet indtil flere rejser til det fjerne østen for ægteparret Korfits. – Meget mere er der at fortælle om Karl Korfits og hans frivillige arbejde, men vi slutter her med følgende udgangsreplik fra hovedpersonen selv. ”En kollektiv indsats af en række frivillige har flyttet Blokhus og gjort den til en succeshistorie.”

Læs om fantastiske oplevelser og events