Fjerritslev

Covid-19: Kollerup-Fjerritslev sogn lukkes ned

Hen over weekenden er smitten med Covid-19 steget markant i Kollerup-Fjerritslev sogn, og derfor har sundhedsmyndighederne besluttet at lukke sognet ned.
Det bekræfter borgmester Mogens Chr. Gade.
(Opdateret kl. 17.08 med regler om lukning for sogne, yderligere oplysninger fra Mogens Chr. Gade samt et oversigtskort)

Skoler lukker
Det betyder, at alle skoler, uddannelsesinstitutioner samt SFO bliver lukket. Det samme gør alle fritidsaktiviteter.
Dog er der nødpasning for 0. til 4. klasser samt SFO.
Vuggestue/dagplejere og børnehaver holder fortsat åben.
(Se mere nederst i artiklen)

Overskrider grænserne
Nedlukningen skyldes, at der den seneste uge er konstateret 22 nye smittetilfælde i sognet.
Det er over den tilladte grænse på 20 personer, der udløser en nedlukning.
Samtidig er det er en incidens på 585, hvilket også overskrider grænserne, ligesom positiv-procenten på 2,5 er højere end de tilladte 2 pct.
Det betyder, at 2,5 procent af de borgere i sognet, der har fået svar på deres test det seneste døgn, har coronavirus..
Til sammenligning har der i de foregående tre uger været under 20 nye smittede per uge i hele Jammerbugt Kommune.
Og ifølge opgørelsen fra Statens Serum Institut i dag 12. april kl. 14 er der i den seneste uge konstateret i alt 32 nye tilfælde med Covid-19 i hele Jammerbugt Kommune. Det giver en incidens på 83,5.

Hånd om situationen
En større del af stigningen kan spores tilbage til Fjerritslev College.
– Vi så, at der kom en stigning i løbet af weekenden, og vores sundhedsteam og personale gik straks i gang med at reagere og få hånd om situationen, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
– Udbruddet har været i lys lue, men vi har fået taget hånd om det og taget vores forholdsregler med blandt andet selvisolation. Smittekilden er kendt og inddæmmet, og de smittede er i selvisolation. Fjerritslev Gymnasium har udvist stor ansvarlighed, understreger han.

Opfordring til at blive testet
Desuden er Jammerbugt Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og kommunens sundhedsteam arbejder intensivt på at smitteopspore og rådgive om selvisolation, hygiejne og test.
– Vi har en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vores Sundhedsteam gør et stort stykke arbejde for at smitteopspore og rådgive de smittede og kontakter hertil. Jeg kan kun opfordre til, at alle lader sig teste. På den måde kan alle hjælpe med til at opdage smittekilder, og dermed få inddæmmet smitten hurtig, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Også Hedeager sogn i Herning Kommune er lukket ned.

Jammerbugt Kommunes kort over smittede i perioden 5. -11. april. Kortet er opdelt efter skoledistrikter og nedlukningen sker af to sogne.

Reglerne for nedlukning af sogne
For at bevare epidemikontrollen er det vigtigt, at nye smitteudbrud håndteres hurtigt, inden de spreder sig, og derfor har et flertal i Folketinget fastsat regler for nedlukning af hhv. sogne og kommuner.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

  • Alle grundskoler (dog nødpasning 0-4 kl.)
  • Alle SFO’er og klubtilbud (dog nødpasning i SFO)
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning.
Men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.
Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.
Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre.
Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Læs om fantastiske oplevelser og events