Aabybro

Kommunen fremrykker betaling til virksomheder

100 børn i nødpasning og beredskab i administrationen

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut udfordring med likviditeten. Derfor tilbyder Jammerbugt Kommune nu at betale sine leverandører for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.
De leverandører, som har fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og som ønsker betaling herfor nu, kan sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.
I mailen skal fremgå: Virksomhedens navn, virksomhedens CVR.nr. og fakturanr.
Virksomheder, som har brug for rådgivning, er fortsat velkomne til at kontakte Vækst Jammerbugt.

Information samlet ét sted
Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde.
Det kan ses på:
https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/.
Siden opdateres løbende.

Nødpasning af 100 børn
Efter et par ekstra travle dage med at få overblik over behovet for nødpasning, ændringer i hjemmeplejen, lukning af biblioteker og meget mere, har Jammerbugt Kommune nu fundet en ny rytme for driften af ydelser og områder, der må og skal være i gang indtil 30. marts.
Arbejdsstederne er på kort tid ændret for størstedelen af medarbejderne i Jammerbugt Kommune. De fleste arbejder nu hjemmefra og som det ser ud mandag, har 100 børn i kommunen brug for nødpasning – størstedelen er børn i 0-6 års alderen. 

De fleste arbejder hjemmefra
Arbejdsforholdene er også ændret for en lang række andre medarbejdere i kommunen. Hjemmeplejen starter dagens ture til de ældre og syge fra egen bopæl, for på den måde at mindske smitterisikoen.
Langt størstedelen af møder bliver nu holdt online, lærerne er i kontakt med skolebørnene på Aula og andre digitale forbindelser, og sådan har alle tilpasset sig den nye situation.
– Vores ansatte arbejder i størst muligt omfang hjemmefra for at begrænse Coronasmitte. Men det er klart, at vi på områder som skole- og dagtilbudsområdet, ældreplejen, botilbud er nødt til at have kontakt med borgerne, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 
– Det sker selvfølgelig ud fra alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Både borgere og medarbejdere har hurtigt tilpasset sig en helt anden dagligdag, end den vi var i for blot få dage siden, siger han.

Borgmester Mogens Chr. Gade (V)

Nødberedskab i administrationen
Desuden opretholder kommunen et nødberedskab i administrationen, så borgere har mulighed for at komme i telefonisk kontakt med borgerservice og omstillingen.
IT, HR og kommunikation er også funktioner, der er nødvendige at have ekstra fokus på i disse tider, hvor netop medarbejdere arbejder hjemmefra. 
– Vi gør meget ud af at være i dialog med de borgere, der er mest berørte af situationen, ligesom vi arbejder på at få al relevant information bredt ud til vores borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle borgere, der er afhængige af de kommunale tilbud, har fået direkte besked om ændringer på de områder, der berører dem, fortæller kommunaldirektør Holger Spangsberg. 

Læs om fantastiske oplevelser og events