Aabybro

Lokale Udviklingsmøder bliver holdt online

Det er tid til endnu en runde med de såkaldte LUP-møder, hvor repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besøger samtlige 24 lokalsamfund i Jammerbugt for at debattere og forny hvert enkelt områdes Lokale Udviklings Plan.
Men det er ikke muligt at holde – i hvert fald de første møder – fysisk.

Vi er her endnu
– Det er vigtigt, at vi får holdt vores LUP-møder. Vi vil fra kommunens side gerne bakke op om vores ildsjæle og vise, at vi er her endnu, og vi er klar til at være til at udvikle vores lokalområder, fortæller Helle Bak Andreasen, formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.
– Vi har så haft et virtuelt møde i Landdistriktsrådet og er blevet enige om at holde LUP-møderne online i Teams. Det er den bedste af de 2 mulige verdener og bedre end at blive ved med at udsætte dem, siger hun.
De første online-møder omhandler udviklingen på Gjøl, Øland og Nørhalne (se mere nederst i artiklen).

Gode erfaringer
I første omgang ventede man med at planlægge møderækken.
– Vi ville se, om vi kunne komme til at mødes fysisk. Det er jo den bedste måde at holde møder på, men vi har erkendt, at der så kan komme til at gå meget lang tid, inden vi kan holde LUP-møderne, fortæller Søren Ørgaard, leder af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsafdelingen.
– Vi har gjort os nogle gode erfaringer fra andre online møder, som vi har haft. Det er både et ildsjæleakademi samt et plenummøde om Liv i By og Skole. Vi havde en bekymring om, at vi med online-møder ikke ville nå så langt ud, men der har faktisk været en stor tilslutning til møderne, siger Søren Ørgaard.
– Derfor tør vi godt holde LUP-møderne online, og det sker via Teams, så vi også kan sende deltagerne ud i små gruppe for at debattere emner. Og det vil vi benytte os af, siger Søren Ørgaard.

De første 3 LUP-møder:

  • Fremtidens Øland: Tirsdag 2. marts kl. 19
  • Fremtidens Gjøl: Onsdag 3. marts kl. 19
  • Fremtidens Nørhalne: Tirsdag 9. marts kl. 19

De enkelte landdistriktsrepræsentanter inviterer via mail eller Facebook det enkelte lokalområde til at deltage i møderne.

Fakta om LUP-møderne
Som udgangspunkt er det kun projekter, som er med i de Lokale Udviklings Planer, der kan få del i kommunens landdistriktsmidler, med mindre der er tale om et unikt projekt.
Og der skal være tovholder på hvert projekt for at få dem realiseret.
I 2020 havde kommunen afsat 8,2 mio. kr. til landdistriktsudvikling.

Midlerne var fordelt i følgende puljer:

  • Landdistriktsmidler: 10.000 kr. årligt til hver af de 24 lokalsamfund (240.000 kr.)
  • Liv i By og Skole: 50.000 kr. årligt til byer med skoler (900.000 kr.)
  • Skrotningspulje huse: 1 mio. kr.
  • Kultur- og landdistriktspuljen: 1.561.000 kr. Ansøgningsrunder er 1/1, 1/5 og 1/9.
  • Halanlægspulje: 1 mio. kr.
  • Landdistriktsanlægspuljen: 2,6 mio. kr. ti mindre anlægsprojekter. Kommune støtter med 25 pct. max. 1 mio. og man skal selv komme med mindst 10 pct. i form af eget arbejde.
  • Fritidskommune: 975.000 kr. Den seneste fritidsanalyse viser, at godt 21.000 af Jammerbugts godt 38.400 borgere er aktive i foreninger. Dertil komme dem, som motionerer selv.

Læs om fantastiske oplevelser og events