Aabybro

Lokalplan for nyt boligområde i Knøsgård godkendt

Kommunalbestyrelse har godkendt en lokalplan for et nyt boligområde i Knøsgaard.
Området ligger mellem Knøsgårdsvej, Torngårdsvej og Banestien øst for Aabybro by og omfatter 7,65 hektar.
Området benyttes i dag som dyrkede landbrugsarealer og bliver overført fra landzone til byzone.

Varieret udbud
– Lokalplanen skal sikre, at der fortsat er et varieret udbud af byggegrunde i Aabybro, og der vil derfor være mulighed for opførelse af en blanding af både parcelhuse og rækkehuse eller lignende sammenbyggede boliger. Dele af området vil blive fælles grønne områder, som skal anvendes til afledning af overfladevand, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Etape 1
Det er Mæglerhuset i Aabybro, som står for salget af de kommende grunde.
I første etape er der 31 grunde, oplyser butikschef og ejendomsmægler Søren Agesen.
De kommer snart til salg, og forventningen er, at de første bygherrer kan komme i jorden lige efter sommerferien 2022.

Tæt på skolerne
Grundene bliver på mellem 1.000 og 1.500 kvadratmeter og ventes udbudt til salg til priser fra 900.000 kroner.
Der er tale om en attraktiv placering. Eksempelvis er der blot 1.000 meter til skolerne i Aabybro via Banestien, og grundene vil mod øst komme til at vende ud mod natur og marker, oplyser Søren Agesen.
Formålet med lokalplanen er at etablere et boligområde med rekreative kvaliteter og en allévej, der omkranser et fælles friareal.
Der må opføres byggeri i op til 2 etager.
Lokalplansforslaget var udsendt i otte ugers offentlig høring fra 15. oktober 2021 til og med 10. december 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events