Nyheder
imported

Lyskryds i Hune bliver udbygget og forbedret

Der bliver anlagt svingbane samt også en buslomme i Hune.

Tekst og foto: Martin Frandsen

Efter en højsæson med masser af turister og gæster i Blokhus-Hune-området har Jammerbugt Kommune kunnet konstatere, at det nyanlagte lyskryds i Hune ikke har kunnet løse alle problemer med kødannelser på Vesterhavsvej gennem Hune by på vej til og fra Blokhus og Vesterhavet.
Derfor har en enig kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforliget for 2022 besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. til en forbedring af lyskrydset samt anlæg af en buslomme i Hune.
– Vi har fået et fagligt oplæg om, hvordan vi kan få lyskrydset til at fungere mere efter hensigten, og det har vi politisk besluttet at følge, siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Svingbane
Derfor arbejder kommunen videre med planerne om at etablere en venstresvingsbane for trafik, der kommer fra øst og skal dreje til venstre mod Rødhus via Hunetorpklitvej.
Det skal ske ved at fjerne 50 meter cykelsti ved krydset.
– Det er den løsning vi kraftigt overvejer og har fået bevilget penge til på budget 2022, oplyser Peter Laursen, forsyningschef i Jammerbugt Kommune.
Desuden vil kommunen sørge for en bedre skiltning ved den nye rundkørsel mellem Vesterhavsvej, Kvorupvej og Faarupvej for at lede trafikanter, som skal til Rødhus, uden om Hune.
– Ved at opsætte skilte ved rundkørslen vil vi prøve at få trafikken fra øst til at køre ad Kvorupvej og Engesgaardsvej, hvis man skal til Rødhus og dermed undgå, at få disse biler ind gennem Hune.

Buslomme
Der er afsat en mio. kr. til forbedringen af krydset, og derudover skal der anlægges en buslomme. Den vil koste 800.000 kr., og de to projekter skal ud over de 1,5 mio. kr. på budget 2022 finansieres via asfaltkontoen.
– I dag holder bussen jo på vejen, når den skal have passagerer med elelr sætte dem af og blokerer der med for trafikken. Derofr vil en buslomme, hvor vi får den væk fra vejen øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden, siger Peter Laursen.
Endnu er en placering af buslommen i Hune ikke på plads.
– Det er vi ved detailplanlægge, siger han.
Forvaltningen har tyvstartet på projekterne ved at gå i gang med projekteringen, men pengene bliver først frigivet i forbindelse i 2022.
– Vi er forhåbentlig færdige inden den næste højsæson til sommer, siger Peter Laursen.

Ris og ros
Gennem processen har kommunen og borgmesteren har modtaget mange forslag fra borgere til, hvordan infrastrukturen gennem Hune kan forbedres.
– Vi har fået positive tilbagemeldinger fra borgere om, at det ed lyskrydset nu er muligt at komme ud fra sidevejene og for fodgængere at krydse Vesterhavsvej, fortæller Mogens Chr. Gade.
Derimod er klagerne kommet fra gæster, som har holdt i kø på vejen.
Men der også tale om den mest trafikerede kommunevej – ikke statsvej – i Jammerbugt.
På en god sommerdag er der 60.000 mennesker, der skal til stranden, og de skal ud og hjem på nogenlunde samme tid.

Læs om fantastiske oplevelser og events