Fjerritslev

Må ikke stoppe møller på Thorup-Sletten

Torsdag 25. marts var Kommunalbestyrelsen samlet til det månedlige temamøde. Hovedemnet var status for vindmøllerne i Thorup-Sletten efter afgørelserne fra Nævnenes Hus 9. marts, hvor projektets plangrundlag blev ophævet.

Juridisk bistand
Jammerbugt Kommune har derfor indhentet uafhængig juridisk bistand for at stå på et sikkert juridisk grundlag i sagen, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
For det første blev det slået fast, at der alene er tale om, at dele af plangrundlaget er fundet ufuldstændigt.
Konkret i form af manglende undersøgelser af fugleforhold, mens det resterende plangrundlag ikke er blevet kritiseret af klageinstanserne.
– En sagsbehandlingstid på 2,5 år skaber en uhørt situation for os som kommune. At klageinstansen samtidig bruger en EU-dom fra 2018 til i 2021 at vurdere en fugleundersøgelse fra 2016 er urimelige arbejds- og beslutningsvilkår, siger Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Jeg tager naturligvis afgørelsen til efterretning, men frygter for den grønne omstilling, hvis det er sådan klageinstanserne laver afgørelser i fremtiden. Ingen kan efter min opfattelse spå om, hvad der sker 2-3 år ude i fremtiden, understreger han.

Skal foretage undersøgelse
Ligeledes står det klart, at kommunen er juridisk forpligtet til at undersøge om det retsligt kan lade sig gøre at lovliggøre forholdene.
Derfor vil Jammerbugt Kommune nu få igangsat de manglende fugleundersøgelser, så det kan fastslås om fugleforholdene i området er en hel eller delvis hindring for lokalplanens lovlighed.
Først når fugleundersøgelsens resultat foreligger, er det muligt for administrationen at anbefale kommunalbestyrelsen enten en juridisk eller fysisk lovliggørelse af projektet.

Intet driftstop
Endelig blev spørgsmålet, om det er en mulighed at kræve et driftsstop indtil resultatet af fugleundersøgelsen foreligger, drøftet.
Det er ikke tilfældet, idet der juridisk bliver peget på, at opstiller har handlet i god tro på baggrund af et lovligt grundlag, der først blev kendt ulovligt og mangelfuldt 9. marts 2021.
Som det fremgår af den juridiske rådgivning, er det deres vurdering, at der sandsynligvis ikke er retsligt grundlag for at bruge det instrument.
Konkret nævnes det i det juridiske notat at ”…der ikke er grundlag for at meddele et standsningspåbud til ejeren af vindmølleparken om driftsstop i lovliggørelsesperioden”.
Samtidig er der ingen instanser, der har peget på, at det for fuglelivet i Thorup-Sletten området er forbundet med risici, at vindmøllerne fortsætter driften.

Lyst til at slukke møller
– Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi står her i denne situation, og jeg har allermest lyst til at slukke for møllerne lige nu, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
– Men jeg anerkender, at den juridiske rådgivning er meget klar, og ikke giver os i Kommunalbestyrelsen andre muligheder end at lade møllerne fortsætte – i hvert fald indtil fugleundersøgelsen foreligger. Specielt set i lyset af, at hvis vi politisk valgte at sætte møllerne i stå lige nu, så er der stor risiko for, at kommunen kan ifalde et erstatningskrav, og det synes jeg ikke, vi kan byde kommunens borgere, siger han.

Forventet køre- og tidsplan

  • April 2021: Orienteringssag til behandling i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse
  • Forår 2021: Igangsættelse af fugleundersøgelser
  • November 2021: Fugleundersøgelser slut
  • Primo 2022: Lokalplan inkl. supplerende materiale til politisk behandling Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse
  • 2022 Offentlig høring – politisk behandling -vedtagelse – klage mulighed

Læs om fantastiske oplevelser og events