Pandrup

Masser af roser til den nye Jetsmark Skole

Projektforslag anbefales godkendt af politikkerne

– Børne- og Familieudvalget har mandag 3. februar set, behandlet og sagt god for et projektforslag til den nye Jetsmark Skole udarbejdet af rådgivere og byggeudvalget.
Og politikkerne anbefaler, at kommunalbestyrelsen vedtager forslaget på sit møde 27. februar.

Skolen er bygget i klynger til de forskellige afdelinger, som samtidig har forbindelse til hinanden. Illustration: Norconsult

Fantastisk projekt
– Det er et fantastisk projekt, som jeg ikke kan rose nok. Hele udvalget er meget tilfredse med projektforslaget, understreger Ulla Flintholm (V), formand for Børne- og Familieudvalget.
– Det er rigtig flot bygget op med, at hver afdeling har sin egen base, og materialevalget passer ind i naturen, nævner hun blandt andet.

Et par små knaster
Dog skal det sikres, at der bliver arealer og legeredskaber til alle tre afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling – ligesom en plan om direkte indkørsel fra Bredgade til skolen for varebiler sløjfes til fordel for en anden mere trafiksikker løsning.

Der skal være legearealer for alle. Illustration: Norconsult

Lærings- og kulturcenter
Projektforslaget beskriver, hvordan byggeriet kan realiseres i forhold til byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg.

De forskellige facader. Illustration: Norconsult

Det fremgår, at Skolecenter Jetsmark skal medvirke til at udvikle lokalområdet og skabe sammenhængskraft mellem Pandrup, Kaas og Moseby.
Skolen skal være et lærings- og kulturcenter og anvendes til mange forskellige aktiviteter og arrangementer inden for undervisning, kultur og foreningsliv.

Der er også pladser ved vinduerne. Illustration: Norconsult

Trivsel i fokus
Skolecenter Jetsmark skal fremstå som et arkitektonisk markant og identitetsskabende skolebyggeri med elevernes læring, trivsel og dannelse i fokus, som en attraktiv arbejdsplads og med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i skolens hverdag.

En hulevæg. Illustration: Norconsult

Tre spor
Jetsmark skole opføres som en tresporet skole fra 0.-9. klasse med integreret SFO og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august.
Idræt og bevægelse foregår i det nærliggende Jetsmark Idrætscenter. Der forventes maksimalt 200 børn indskrevet i SFO hvert år. Skolen bygges i én etape og forventes at stå færdig og klar til indflytning august 2023.

Illustration: Norconsult

Strategi for udbud
Næste gang politikkerne skal behandle en sag om den nye skole er til juni, hvor det handler om udbudstrategi for entreprenørydelsen, så udbudsprocessen kan gå i gang august 2020.

Der er sat 152 millioner kroner af til anlægsprojektet.

Læs om fantastiske oplevelser og events