Nyheder
imported

Mere om Finhvalen på Blokhus Strand

- indlæg fra en læser

Af Harald Klitgaard

Tirsdag den 23. februar 2016 strandede en næsten fuldvoksen Finhval på Blokhus Strand, hvilket er en historisk begivenhed, idet det, så vidt vides, ikke er sket før med en hval af den størrelse. Strandfogeden i Blokhus Keld Sørensen blev straks tilkaldt,og han var i første omgang i tvivl, om den levede,idet den slog med halen og bevægede sig. Imidlertid kunne han ret hurtigt konstatere, at den var død,idet halens bevægelser skyldtes den stærke vind og havets bølgeslag.

Havbiologer fra Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg  blev straks tilkaldt for at dissekere  og partere hvalen,så den kunne transporteres væk for at skelettere den.

Strandfoged Keld Sørensen målte finhvalen til 18,50 m og biologerne fortalte, at Blokhus Finhvalen var en ung han.

Finhvalen er verdens næststørste dyr.

Finhvalen eller sildehvalen ( Balaenoptera physalus) er verdens næststørste dyr ,kun overgået af Blåhvalen, og måler som  fuldvoksen  ca. 26 m og vejer ca. 80 tons.

Nyfødte unger måler omkring 6,5 meter og vejer 2 tons. Finhvalen er en bardehval

 med fuger på bugen fra hovedets forkant til omkring navlen.  Under optagelse af føde tager den tonsvis af vand ind, bugfugerne udspiles, og hvalens mundhule udvides derved voldsomt. Vandet filtreres gennem barderne,som tilbageholder føden, mens vandet presses ud igen. Finhvalernes kost består hovedsagelig af lyskrebs -kaldet ”Krill.”

Finhvalen en sjælden gæst i danske farvande.

Finhvalen, der kan blive 100 år gammel, lever  i alle de store have og opholder sig i store flokke i Atlanterhavet. Den søger for det meste føde på større dybder,hvor der 200 m nede er helt mørkt . Da den derfor ikke kan se sit bytte,udsender den en lyd, som bliver kastet tilbage som ekko, når den rammer havbunden eller fiskestimer.

Hvorfor Blokhus Hvalen strandede,og hvor gammel den var, har biologerne i skrivende stund ikke fundet frem til endnu, men da man fandt  2 bylder i hvalen, kan det skyldes en sygdom, hvorefter den har søgt væk fra de andre hvaler og er kommet for tæt på vestkysten og strandet . Den store kropsvægt trykker lungerne sammen med døden til følge. 

Finhvalen er et pattedyr, der ånder med lunger ,hvorfor den må op til overfladen, hvor den suger op til 1000 liter luft ind på et par sekunder. Hvalerne taler sammen ved at udsende lyde, som kan høres 150 km væk. Når hvalen er skelleteret ønsker Jammerbugt Kommune at udstille den. Pragtfulde fotos af Blokhushvalens stranding   udstilles i  Blokhus Redningsstationen.

Læs om fantastiske oplevelser og events