Nyheder
imported

Mere vækst i Blokhus

Foreninger, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune tog kæmpe skridt videre mod yderligere udvikling af Blokhus området

Foreninger, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune tog kæmpe skridt videre mod yderligere udvikling af Blokhus området

Erhvervsliv, foreninger og ildsjæle i Blokhus har i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune taget et stort skridt i retningen mod at udvikle Blokhus som en stærk og konkurrencedygtig helårs feriedestination.

Dette skete på Blokhus Fiskerestaurant hvor en ny fælles organisering af turismeudviklingen i og omkring Blokhus blev godkendt.

Det var en veloplagt borgmester for Jammerbugt kommune, der bød velkommen til de omkring 40 fremmødte fra Blokhus og omegns erhvervs- og foreningsliv til en aften hvor turismen og det formelle arbejdet skulle drøftes. Med Jammerbugt Kommune i spidsen blev der fremlagt en organiseringsstruktur, der binder erhverv, foreninger og ildsjæle i Blokhus området sammen i et fælles forum med fælles repræsentantskab og bestyrelse. Mødet viste sig at blive noget af en milepæl for området, da der blandt de fremmødte var bred enighed om at arbejde sammen og bakke op om én fælles organisering.

Der var stort fremmøde til mødet. Foto: Lars Bisgaard – Blokhus Avis / blokhus.dk

– Mødet i aften sender et stærkt signal fra både erhverv, foreninger, ildsjæle og kommune om, at vi med én fælles og seriøs organisering ønsker at komme et skridt videre i udviklingen af Blokhus som en attraktiv og succesfuld feriedestination med et stærkt forretningsmæssigt potentiale i Jammerbugt Kommune, lød det fra borgmester Mogens Gade, som endvidere betonede vigtigheden i at fastholde de mange initiativer der allerede er i gang i og omkring Blokhus.

En stærk turisme skaber vækst

Tanken bag den nye formelle organisering er det forøgede forretningsmæssige potentiale der kan opstå, hvilket kan være med til at øge den lokale konkurrencedygtighed og derigennem skabe mere beskæftigelse og omsætning i det lokale erhvervsliv og i kommunen som helhed.

I Jammerbugt kommune ligger den turismeskabte beskæftigelse på 9,1% af den samlede kommunale beskæftigelse, så turismen er væsentlig for kommunen.  

– En stærk turisme båret af økonomisk bæredygtige oplevelser, overnatningssteder af høj kvalitet og udvikling af nye tiltag, der kan bidrage til sæsonforlængelsen, kan medvirke til at skabe flere jobs og velfærd, gode faciliteter for det lokale erhvervsliv samt attraktive oplevelser for turister og lokalbefolkningen. Dét kan en fokuseret destinationsudvikling være med til at løfte, lyder det fra Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Turistchef René Zeeberg.

Jammerbugt Kommune har fokus på øget bosætning og her kan turismens udbud af oplevelser og seværdigheder også være en ressource for lokalbefolkningen og et salgsargument i forhold til potentielle tilflyttere. Udviklingen af Blokhus som feriedestination vil i det fremadrettede arbejde blive set i en bredere erhvervsstrategisk sammenhæng.

 Bygger på erfaringer

Baggrunden for mødet er det nu afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk NOMINI (NOrdjyske MINIdestinationer). Gennem dette projekt blev det påvist, at samarbejdet mellem erhverv, foreninger, ildsjæle og kommune er et af de væsentligste parametre i forhold til realiseringen af de mange visioner, der er for turismen i Blokhus området.

Borgmester Mogens Gade bød deltagerne velkommen. Foto: Lars Bisgaard – Blokhus Avis / blokhus.dk

Mange projekter venter forude

Området i og omkring Blokhus har igennem de seneste år været igennem rivende udvikling hvad angår både nybyggeri, nyetablerede og kvalitetsmæssige forretninger samt renovering af diverse bygninger. Tiltag der tilsammen skaber rammen om en destination i vækst og udvikling, og mange flere projekter venter på at blive realiseret. Næste skridt i den formelle organisering er helt konkret at danne en egentlig bestyrelsen, hvilket er på dagsordenen til næste repræsentantskabsmøde.

For det videre arbejde tages udgangspunkt i fem konkrete indsatsområder inden for hhv. nye tiltag, events, handelstiltag, markedsføring og uddannelse, og næste skridt her er at nedsætte arbejdsgrupper, der helt konkret skal arbejde med projekterne under hvert indsatsområde. Grundstenene i det fremtidige arbejde er dermed lagt, og med en fælles koordineret indsats er der al mulig grund til optimisme. 

Læs om fantastiske oplevelser og events