Brovst

Midlertidige pladser til flygtninge i Brovst

– Udlændingestyrelsen har bedt deres operatør, Vesthimmerlands Kommune, om at gøre et antal pladser klar på styrelsens beredskabscenter på Sygehusvej i Brovst. Her skal de kunne tage imod flygtninge, hvis behovet opstår. 
(opdateret 3. april kl. 14.45 – opdatering i kursiv)

Åbner måske
Beredskabscenter Brovst skal – måske – for en stund åbne igen. Det har Udlændingestyrelsen besluttet for at være forberedt, hvis der skulle blive brug for karantæne af flygtninge, som allerede bor på et andet indkvarteringssted i Danmark.
Derfor har Vesthimmerlands Kommune klargjort karantænepladser til 8-10 familier og 20 enlige i bygningerne på Sygehusvej i Brovst.
Da hverken Udlændingestyrelsen eller Vesthimmerland Kommune har valgt at orientere borgerne i Brovst om dette, så finder Jammerbugt Kommune sig nødsaget til at gøre det.

Beredskab i Brovst
– Selv om vi ikke længere driver asylcentre i Jammerbugt Kommune, så råder Udlændingestyrelsen fortsat over et antal beredskabspladser i Brovst. Det er dem, som den nuværende operatør er blevet bedt om at gøre klar, hvis der skulle blive behov for dem. Vi mener, at borgerne bør orienteres om det, fortæller Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

Ingen familier endnu
Der er endnu ikke familier i asylcentrene, som på grund af Corona har brug for karantæne på et af Udlændingestyrelsens to beredskabscentre.
Ud over pladserne i Brovst, har de også et beredskabscenter i Gribskov.
Pladserne i Brovst er da også blot blevet klargjort som forberedelse til et eventuelt behov, da flygtninge som udgangspunkt – lige som alle andre – vil skulle i hjemmekarantæne på det indkvarteringssted, hvor de bor til dagligt.
Det vil sige, at de vil være lukket inde i bygningen, hvor der også vil være bemanding.

Lukket inde
Der kan dog komme tilfælde, f.eks. ved kapacitetsudfordringer på et asylcenter, hvor det bliver nødvendigt at flytte beboere med Corona til et beredskabscenter.
Sker dette, skal beboerne opholde sig indenfor, og de må ikke være i kontakt med andre. Derfor vil de få bragt mad, drikke og øvrige fornødenheder ind på beredskabscentret, de vil kunne vaske og tørre tøj i der, og dagligt blive tilset af sundhedspersonale.

Læs om fantastiske oplevelser og events