Pandrup

Hvor meget støjer den nye akutlæge-helikopter

Søndag flyves en prøveflyvning for at give indtryk af støjgener

– Omkring 130 beboere havde onsdag aften 5. februar indfundet sig i Lunden i V. Hjermitslev, hvor Jammerbugt Kommune og Den Landsdækkende Akutlæge-helikopterordning (herefter kaldet HEMS) havde inviteret til borgermøde.
Det skete for at fortælle om planerne for oprettelsen af den 4. base i Danmark med HEMS-flyvninger.

(Forside foto: Niels Åge Skovbo)

Godt 130 interesserede var mødt frem. Foto: Vores Jammerbugt

15 placeringer undersøgt
Folketinget har nemlig besluttet, at den skal etableres i et område nær Saltum for at styrke dækningen i Nordjylland.

Formand for teknik- og miljøudvalget Jens Chr. Golding (S) bød velkommen. Foto: Vores Jammerbugt

Og efter at have undersøgt 15 forskellige placeringer ud fra forskellige kriterier – herunder hensyn til naboer – er valget faldet på et 1,5 ha stort område nær V. Hjermitslev umiddelbart nord for kirken og med vejadgang fra Ingstrupvej.
Dette kræver en ny lokalplan, og den er i høring til 12. februar.

90 pct. af aktionerne:

 • Hjertestop.
 • Stor blodprop i hjertet.
 • Blodprop/blødning i hjernen.
 • Kommet svært til skade.
 • Meget syge børn.
Albert Ernest Coutant anskueliggjorde beregningerne af støjgener. Foto: Vores Jammerbugt

HEMS-panelet:

 • Troels Martin Hansen, chef for lægerne og med til at opbygge HEMS.
 • Claus Andersen, pilot, chef for basen i Skive.
 • Albert Ernest Coutant, senior projektchef, Rambøll.
Søndag er der en prøveflyvning for at belyse dette emne. Foto: Vores Jammerbugt

Prøveflyvning søndag
På mødet var støjgener det dominerende emne, dog uden at være overvældende eller dramatisk, men HEMS tilbød at foretage en prøveflyvning ved V. Hjermitslev søndag 9. februar mellem klokken 12 og 14 i en højde, der vil give den støj på 80 decibel, som vil være den højeste mulige støj under flyvningerne, hvis helikopteren fløj over et nabohus.

Her skal basen ligge nord for kirken og med en kilometer egen vej for at skabe plads til naboerne. Foto: Jammerbugt Kommune

Basen:

 • Heliplat.
 • Hangar på 400 kvadratmeter.
 • Mandskabsbygning 300 kvadratmeter.
 • Tankanlæg til 30.000 liter heli-brændstof.
 • Cirka 10 p-pladser.
 • Vejrstation og beslyst vindpose.
 • Lysfyr.
 • Der vil i døgndrift være en læge, en HEMS-redder (paramediciner) og en pilot.
 • Der er også baser i Skive, Billund og Ringsted.
Pilot Claus Andersen forklarede – også i pausen. Foto: Vores Jammerbugt

Særlige flyvekorridorer
Men der er foretaget beregninger og udpeget luftkorridorer mod vest og øst, som betyder, at helikopterne ikke vil flyve over huse, med mindre yderst kritiske vejrforhold fordrer det.
Flyvehøjden er 300 meter.
Desuden understregede panelet fra HEMS, at man har et godt forhold til naboerne til de øvrige baser.

Mødet var uden dramatik, og der kom meget fakta på bordet. Foto: Vores Jammerbugt

Erfaring med flyvetidspunkter:

 • Kl. 7 – 19 er det 63 pct.
 • Kl. 19 – 22 er det 19 pct.
 • Kl. 22 – 07 er det 18 pct.
Troels Martin Hansen er chef for de flyvende læger. Foto Niels Åge Skovbo

Konservative beregninger
Det blev påpeget, at støjberegningerne har været meget konservative, hvor man eksempelvis har taget udgangspunkt i at helikopteren flyver lavere, end den vil gøre samt, at der er flere udrykninger, end der reelt er.
– Faktisk er HEMS-flyvning undtaget støjkravene under miljøbeskyttelsesloven. Alligevel prøver vi alt, hvad vi kan, for at tage hensyn, og beregningerne overholder en grænse på 50 db i døgnmiddelværdi og 80 db om natten, sagde senior projektchef Albert Ernest Coutant fra Rambøll.

Forvaltning og politikere mødte også talstærkt frem. Foto: Vores Jammerbugt

Decibel:

 • 80 db svarer til meget trafikstøj.
 • 40 db hviskelyde.
 • 94 db støjer en benzin motorplæneklipper.
 • 120-130 db en jetjager.
 • Men støj er ikke lineær. En fordobling af støj er 3 db.

I drift fra sommer 2021
Beregningen bygger på, at helikopteren lander 1500 gange og letter 1500 gange på et år, men tallet for den midlertidige base i Aalborg var i 2019 på 850.
Basen forventes i drift sommeren 2021.

Her er der mest travlt

 • Den jyske vestkyst generelt, særligt Thisted Kommune.
 • Sønderjylland.
 • Sydhavsøerne.
 • Den nordlige del af Frederikshavn Kommune.
 • HEMS har også en forpligtigelse til at dække ikke landfaste øer.

Læs om fantastiske oplevelser og events