Fjerritslev

Nej til automatisk brobetjening ved Aggersund

En række borgmestre har sendt et åbent brev til Transportminister Benny Engelbrecht om planerne om at fjerne brovagterne på Aggersundbroen, Vildsundbroen og Hadsundbroen.

Kære Benny Engelbrecht
Her i Nordjylland giver vores fjorde både glæde og bøvl. Vi elsker vores store vandveje, men de giver os også særlige trafikale udfordringer, som man ikke finder mange andre steder i landet.
Vi er helt afhængige af en effektiv og driftssikker infrastruktur på kryds og tværs, når vi skal skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i det nordjyske og sikre, at vores mange mindre bysamfund får tilført fornyet livskraft.

Sikkerhed til søs
Derfor skrev vi straks til dig, da vi ad omveje erfarede, at du havde hevet de gamle planer om at afskaffe brovagten ved Hadsundbroen, Aggersundbroen og Vilsundbroen op ad papirkurven. Derfor råber vi nu op, når Vejdirektoratet på dine vegne meddeler os, at du allerede har truffet beslutningen, inden du har haft en dialog med os, som vi så indtrængende har anmodet dig om.
Det er muligt, at en automatisering af fjordbroerne giver mening i en rationel regnearkslogik.
Hvis du havde taget dig tid til at lytte til vores bekymringer for erhvervsudviklingen, turismen, trafikken og ikke mindst sikkerheden til søs, så er vi overbeviste om, at planen ville lide en krank skæbne.
Det handler nemlig ikke bare om at åbne og lukke broerne ved et tryk på en knap. Det er et krævende job, som stiller krav om faglig indsigt, opmærksomhed og stort lokalt kendskab.
En brovagt skal have et øje på hver finger og være på pletten, hvis uheldet er ude. Det giver os tryghed i dagligdagen, at vi ved, at det er et menneske af kød og blod, der sidder i brohuset. Trygheden kan ikke indtastes i et regneark, men den betyder meget for os, der lever og bor ved de nordjyske fjorde.

Den gale retning
Det er ikke kun vores argumenter, du er gået glip af. Det gælder også erhvervslivets, sejlernes, trafikanternes og ikke mindst brovagternes. Her er det langt fra betryggende, at man endnu ikke har testet beredskabet ved et trafikuheld eller en alvorlig driftsforstyrrelse.
Vi er glade for, at Regeringen med sit seneste udspil ønsker at skabe en bedre balance mellem de store byer og de mindre bysamfund i provinsen.
Vi er enige i, at man i centraliseringens navn har tømt de mindre byer for funktioner og dermed systematisk suget livet ud af dem. Det er på høje tid at vende udviklingen.
Derfor ærgrer det os, at beslutningen om at fjernstyre broerne fra Aalborg trækker i den helt forkerte retning. At man vil sænke serviceniveauet for sejlerne, så broen kun åbner en gang i timen virker ikke just fremmende for udviklingen i provinsen.
Du siger, at du blot fører den tidligere transportministers beslutning ud i livet, og det kun har trukket i langdrag, fordi du ønsker at bevare arbejdspladserne i Nordjylland.
Det kan lyde som en søforklaring, men tager vi den for gode varer, kan man vel sige, at det er en ringe trøst for indbyggerne i Hadsund, Aggersund og Vilsund? De mister jo de eneste statslige arbejdspladser, de nogensinde har haft på de kanter.  
Kære transportminister. Automatiseringen af fjordbroerne sker nu på din vagt. Vi håber, at du vil genoverveje din beslutning. Tag en tur til det nordjyske og tag dialogen med os. Vi står klar ved brohusene med kaffe på kanden og munden fuld af argumenter.    

Venlig hilsen, borgmestrene:

  • Mogens Chr. Gade, Jammerbugt Kommune
  • Ulla Vestergaard, Thisted
  • Mogens Jespersen, Hadsund
  • Hans Ejler Bertelsen, Mors
  • Per Bach Laursen, Vesthimmerland

Læs om fantastiske oplevelser og events