Aabybro

Nu får alle plejecentre tilknyttet fast læge

– Plejecentrene i Birkelse, Kaas, Pandrup, Saltum og Aabybro får nu også en plejehjemslæge fast tilknyttet.
Det sker efter, at Nordic Medicare i Pandrup og Jammerbugt Kommune har indgået et samarbejde.

Læger på alle otte centre
Siden august 2019 har Solbakken Plejecenter, Solgården Plejecenter og Brovst Friplejehjem i Jammerbugt Kommune haft tilknyttet en fast plejehjemslæge. Den aftale står lægehuset alles Lægehus for i samarbejde med kommunen.
Med aftalen mellem Nordic Medicare i Pandrup og Jammerbugt Kommune om en fast tilknyttet plejehjemlæge, har de sidste fem plejecentre i kommunen, og dermed alle otte plejecentre, nu en fast plejehjemslæge.
– Nordic Medicare ser frem til at indgå i et formaliseret samarbejde med Jammerbugt Kommune inden for dette vigtige område, med det formål at tilbyde borgeren den højeste grad af kvalitet, siger Niels H. Riewerts Eriksen, sundhedsfaglig direktør og speciallæge hos Nordic Medicare i en pressemeddelelse.

Gode erfaringer
Fast tilknyttede læger på plejecentre har vist sig at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, samtidig øger det sikkerheden ved medicinhåndtering, og kommunikationen og samarbejdet mellem personale og læge forbedres markant. 
Erfaringen viser også, at der bliver mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen læge. Alt sammen noget der er med til at skabe større kontinuitet for den enkelte beboer.
– Vi er glade for, at vi har indgået en aftale med Nordic Medicare i Pandrup. Det skaber tryghed for dem og sikrer en bedre behandling af beboerne. Samtidig øger det kvaliteten af samarbejdet mellem lægen og det faste plejepersonale på plejehjemmene, fortæller Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune. 

Mere rådgivning
Aftalen mellem Nordic Medicare i Pandrup og Jammerbugt Kommune betyder også, at lægen, der er tilknyttet plejecentrene, får mulighed for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.
Et tiltag, der er med til at skabe tættere relationer og større tillidsforhold mellem personale og læge. I sidste ende kommer det beboerne til gavn.
Den fast tilknyttede læge på plejecentrene, afskærer ikke beboerne fra det frie lægevalg. Beboerne kan selv afgøre, om de ønsker at gøre brug af aftalen med plejecentrets faste læge, eller om de foretrækker en anden praktiserende læge.

Læs om fantastiske oplevelser og events