Aabybro

Nu må der igen komme besøgende på plejecentre

Der er fra i dag, fredag 12. februar, atter adgang for besøgende på plejecentrene i Jammerbugt Kommune, da det midlertidige besøgspåbud fra december 2020 er ophævet.

Indført i december
Fra i dag har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på alle kommunale og private plejecentre i Jammerbugt Kommune. Dermed kan beboerne igen få besøg.
Restriktionerne blev indført på plejecentrene i Jammerbugt Kommune i december sidste år for at forebygge udbredelsen af Covid-19.

Vaccinationer færdige 3 steder
Beslutningen om at ophæve restriktionerne er truffet, fordi mere end 80 % af plejehjemsbeboerne er færdigvaccinerede mod covid-19.
Faktisk er man færdig med at vaccine på 3 plejecentre og er tæt på de øvrige steder.
Besøg på plejecentrene skal fortsat ske på en forsvarlig måde, og under hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
For at dette kan ske, er det vigtigt at orientere sig om det enkelte plejecenters retningslinjer for besøg.

Læs om fantastiske oplevelser og events