Brovst

Ny lov: Ingen mink før 2022

Regeringen har samlet flertal til en ny lov, der forbyder at holde mink til og med 31. december 2021.
Samtidig lovliggøres regeringens beslutning fra 3. november om, at alle mink skal aflives.
Bag loven, som også indeholder tempobonus for aflivning af mink, står regeringen samt Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Folkesundheden
I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet fremgår, at det på grund af Covid-19 smitte på danske minkfarme har sundhedsmyndighederne konkluderet, at fortsat minkavl i Danmark indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge Covid-19 med vacciner.
Derfor besluttede regeringen 3. november, at alle mink på de danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed.
Med den nye aftale indgået mandag 16. november er regeringen og partierne enige om hurtigst muligt at vedtage lovhjemmel til at aflive minkene og dermed også give grundlag for at udbetale tempobonus til minkbranchen.

Erhvervsministeren
– Det er ikke minkavlernes skyld, at Corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg også glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus. Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Fødevareministeren
– Jeg er utrolig glad for, at vi med denne aftale forhåbentlig får skabt noget ro omkring den meget store operation med aflivninger, som pågår på landets minkfarme. Forløbet har været rodet, det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørte i branchen. Desværre er beslutningen nødvendig, og det er jeg glad for, at aftalepartierne støtter op om. Nu skal vi videre med forhandlingerne om en fuldstændig erstatning til minkavlerne, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Aftalepartierne er enige om følgende tiltag:

Midlertidigt forbud mod mink i 2021
Det bliver midlertidigt forbudt at holde mink frem til den 31. december 2021. I samme periode er det ikke muligt at transportere levende mink til og fra Danmark.

Aflivning af mink
Alle mink i besætninger skal aflives, også dem som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr.

Tempobonus
I tillæg til erstatningen for værdien af skindene og driftstabet udbetales en tempobonus på 30 kr. pr. mink til minkavlere, der har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020.
Herudover udbetales for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november 2020, en yderligere bonus på 10 kr. pr. mink

Læs om fantastiske oplevelser og events