Fjerritslev

Ny pulje til udvikling i foreningerne

Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget har oprettet en ny pulje som skal bruges til nye aktiviteter og udvikling i foreningerne i Jammerbugt.

En pose penge med
Det sker i forbindelse med kommunens ansættelse af en ny foreningsudviklings-konsulent, ligesom Jammerbugt i samarbejde med DGI Nordjylland i efteråret ansatte en fritidskonsulent.
– Når de kommer rundt og besøger foreningerne, så har de lidt penge med, som kan bruges til nye aktiviteter eller en super god ny ide samt en kick-start af foreningerne efter Corona, fortæller Helle Bak Andreasen, formand for udvalget.

For få unge
– Samtidig kan vi se, at vores foreningsliv overraskende nok ikke har ret mange medlemmer i alderen 0-18 år, og her kan puljen også bruges til nye aktiviteter, der kan tiltrække disse medlemmer. Puljen bliver et element i vores værktøjskassen, så det i hvert fald ikke er økonomien, der spænder ben, siger Helle Bak Andreasen.

200.000 kr. til rådighed
Puljen bliver på 200.000 kroner, hvoraf KFL-udvalget kommer med halvdelen af beløbet og Folkeoplysningsudvalget med de sidste 100.000 kroner.
Ved ansøgninger på over 20.000 kroner skal de til behandling i KFL-udvalget, mens ansøgninger under 20.000 kroner afgøres administrativt af konsulenterne.
Alle folkeoplysende foreninger i Jammerbugt kan søge.

Kriterier for at få tilskud fra puljen er:

  • Initiativer, idéer og tiltag målrettet foreningslivet i Jammerbugt for at få flere foreningsaktive borgere i kommunen.
  • Særlige lokale indsatser målrettet 0-18-åriges foreningsdeltagelse.
  • Tværgående initiativer, der kobler foreningslivet med lokalsamfundets øvrige aktører og skaber sunde fællesskaber på tværs.
  • Foreninger, der ønsker at gøre en indsats for særlige målgruppers aktive deltagelse.
  • Der kan ikke ansøges om midler til faciliteter. Dog er materiel i mindre omfang acceptabelt.

Læs om fantastiske oplevelser og events