Pandrup

Ny strategi for vækst og erhverv i Jammerbugt

Jammerbugt Kommunes nye Erhvervs- og Vækststrategi for 2021-2024 samt Handlingsplan 2021 er godkendt af Kommunalbestyrelsen.
I strategien fremgår det bl.a., at Jammerbugt Kommune med sin erhvervsindsats er en del af et større samarbejde i Nordjylland med en lang række samarbejdspartnere, som skal hjælpe med at indfri de syv målsætninger, som er:

 • Vi skal skabe gode fysiske, digitale og servicemæssige rammer for at drive virksomhed
 • Vi skal være Nordjyllands bedste Iværksætterkommune
 • Jammerbugten skal fortsat være Nordjyllands største turistdestination – med fokus på udvikling af bæredygtige oplevelsesmuligheder
 • Vi skal fastholde et attraktivt handelsliv, ikke mindst i Jammerbugt Kommunes fire centerbyer
 • Vi skal fortsat sikre erhvervslivet adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Vi skal fortsat både levere og guide til en nærværende, aktuel og professionel erhvervsservice, der tager sit afsæt i de lokale virksomheders behov. Individuelle virksomhedsbesøg er forudsætningen for dels at kende virksomhedernes behov (kendte som ikke erkendte) samt at sætte erhvervsudvikling på dagsordenen
 • Vi skal synliggøre Jammerbugten som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune gennem målrettede koncepter og understøttende markedsføring.
 • Formålet med en Erhvervs- og Vækststrategi for Jammerbugt Kommune er at sætte en retning for, hvordan vi øger væksten og sikrer udvikling i kommunen. Strategien bliver suppleret af en handleplan, som skal sikre, at de ambitiøse målsætninger i strategien også bliver omsat til konkrete handlinger og initiativer, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Handlingsplan 2021

Handlingsplanen har i 2021 bl.a. fokus på deltagelse i en lang række projekter og samarbejder på erhvervs- og vækstområdet.
Derudover er der bl.a. særligt fokus på:

 • Erhvervspanel: Panelet drøfter 2 gange årligt bedre rammevilkår for erhvervslivet.
 • Bæredygtighed: Der er dannet en bæredygtighedsarbejdsgruppe til at understøtte virksomhedernes grønne omstilling
 • Sikre, digitale infrastrukturforbedringer (mobildækning og bredbånd)
 • 3. limfjordsforbindelse
 • Nedsætte sagsbehandlingstiderne på det tekniske område, fx byggesager
 • Offentlig transport, herunder nye busruter
 • Attraktivt udbud af byggegrunde og erhvervsjord
 • Iværksætteri
 • Turisme, fx bedre rammer for turismeudvikling ved Thorupstrand, vandreruter mv.
 • Videreudvikle Jammerbugt Kommunes attraktive handelsbyer
 • Opkvalificering af arbejdsstyrken og kompetenceudvikling, fx gennem uddannelse
 • Virksomhedsbesøg
 • Synliggørelse på hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, netværksmøder mv.

Læs om fantastiske oplevelser og events