Nyheder
imported

Ny udvikling af Pandrup med nye boliger og butikker

Der bliver blandt andet bygget en ny dagligvarebutik midt i Pandrup.

Tekst: Martin Frandsen – Illustration: Presse

Der bliver arbejdet med en ny lokalplan for Pandrup midtby, og den skal give området et stort løft med nye almene lejeboliger, lejligheder, erhvervslejemål, bytorv og en ny dagligvarebutik på den nordlige side af Stationsvej – over for Kop & Kande.

Butikker og lejligheder

Jammerbugt Kommune har modtaget et projekt fra Tom Jakobsen A/S og HC & Engholt, som er i overensstemmelse med de overordnede ideer og visioner for området.
Den nye dagligvarebutik ventes at blive på cirka 1.100 kvadratmeter og ovenpå etableres fire lejligheder, oplyser Tom Jakobsen, som endnu ikke kan offentliggøre navnet på den nye dagligvarebutik.
Planerne betyder, at en del af de nuværende bygninger mellem Stationsvej til og med den del af Vestkystcentret, som husede Netto, bliver revet ned til fordel for en ny bygning. Her får også Villadsen Ejendomshandel til huse med facade mod nord og mod Bredgade. Desuden er forslaget, at der kommer endnu et erhvervslejemål på 2-300 kvadratmeter.
I øvrigt er det den lokale arkitekt Mads Borup fra Arkitektfirmaet Signatura, som har tegnet projektet.

Muligt Bytorv

Mellem den nye bygning og de eksisterende lokaler med bl.a Lotte Rank Guld, Sølv og Ure kommer en stillegade samt et udeareal foran de eksisterende forretninger.
Ydermere er der tanker om at få etableret et Bytorv i baghaven ved den tidligere politistation.
– Vi er i en indledende dialog med ejeren af arealet om muligheden for at etablere et Bytorv, siger Tom Jakobsen.
Desuden er der forhandlinger med ejerne om at købe deres tre huse, så der bliver plads til opførelse af punkthuse i to til fire etager med 40 til 45 almene boliger ud mod Torvegade.

Et stort løft

Midtbyplanen skal styrke by- og handelsliv, sti- og trafikale forhold samt kobles sammen med Masterplan Jetsmark med den nye skole, rambla og idrætscenter.
Lokale aktører og borgere skal inddrages i processen. Der bliver udsendt debatoplæg til de berørte parter og holdt debatmøder med parterne.
I forhold til en tidsplan håber Tom Jakobsen, at en ny lokalplan vil være vedtaget efter sommerferien, så opførelsen af dagligvarebutikken kan gå i gang med forventet åbning i starten af 2023.

Læs om fantastiske oplevelser og events