Nyheder
imported

Nye butikker og nye boliger midt i Pandrup by

Der bliver blandt andet bygget en ny dagligvarebutik i midtbyen.

Tekst: Martin Frandsen

Mandag 29. november skal teknik- og miljøudvalget tage hul på arbejdet med at få vedtaget en ny lokalplan for Pandrup midtby.
Og der bliver lagt op til at give området et stort løft med nye almene lejeboliger, nye lejligheder, nye erhvervslejemål, et bytorv samt ikke mindst en ny dagligvarebutik på den nordlige side af Stationsvej – over for Kop & Kande.

Midtbyplanens formål:

  • Styrke by- og handelslivet i Pandrup Midtby
  • Styrke forbindelser i og omkring midtbyen
  • Styrke de trafikale forhold i midtbyen
  • Inddrage lokale aktører og borgere i processen
  • Styrke den lokale identitet, stolthed og engagement
  • Koble bymidteplanen sammen med Masterplan Jetsmark

Følger visionen
Jammerbugt Kommune har modtaget et projekt fra Tom Jakobsen A/S og HC & Engholt, og det er i overensstemmelse med de overordnede ideer og visioner for området, oplyser teknisk forvaltning i teksten på dagsordenspunktet.
Den fortæller også, at inden en lokalplan fremlægges, vil der blive udsendt et debatoplæg til områdets berørte parter, ligesom der vil blive afholdt debatmøder med parterne.

Butikker og lejligheder
Den nye dagligvarebutik forventes at blive på cirka 1.100 kvadratmeter og ovenpå etableres fire lejligheder, oplyser Tom Jakobsen, som endnu ikke kan offentliggøre navnet på den nye dagligvarebutik.
Planerne betyder, at en del af de nuværende bygninger mellem Stationsvej til og med den del af Vestkystcentret, som husede Netto, bliver revet ned til fordel for en ny bygning. Her får også Villadsen Ejendomshandel til huse med facade mod nord og mod Bredgade.
Desuden er forslaget, at der kommer endnu et erhvervslejemål på cirka 2-300 kvadratmeter.

Muligt Bytorv
Mellem den nye bygning og de eksisterende lokaler med bl.a Lotte Rank Guld, Sølv og Ure kommer der en stillegade samt et udeareal foran de eksisterende forretninger.
Ydermere er der tanker om at få etableret et Bytorv i baghaven ved den tidligere politistation.
– Vi er i en indledende dialog med ejeren af arealet om muligheden for et kunne etablere et sådan Bytorv, siger Tom Jakobsen.
Desuden er der forhandlinger med ejerne om at købe deres tre huse, så der bliver plads til opførelse af punkthuse i to til fire etager med 40 til 45 almene boliger ud mod Torvegade.

Et stort løft
Og den nye midtbyplan kommer som en naturlig opfølgning på den store udvikling der allerede pågår i Jetsmark-området.
– Sammen med opførelsen af den nye skole, udvidelsen og moderniseringen af idrætscentret, de mange stiplaner samt byfornyelsen generelt i Pandrup i de kommende år, så er det svært at forestille sig, at dette ikke skulle give området et kæmpe løft og styrke den øgede tilflytning, der allerede er i gang, siger Tom Jakobsen.
I forhold til en tidsplan, så håber han, at en ny lokalplan vil være vedtaget efter sommerferien, så opførelsen af dagligvarebutikken kan gå i gang med forventet åbning i starten af 2023.

Læs om fantastiske oplevelser og events