Aabybro

Nye sti-forbindelser midt i Aabybro by

Som et led i planen for en ny og bedre infrastruktur, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til i forbindelse med de kommende forhandlinger om budget 2022, er også ideerne om nye sti-forbindelse i Aabybro midtby.

Broen
Det er først og fremmet den brede sti-forbindelse, der skal være til gavn for de bløde trafikanter i midtbyen.
Den skal løbe fra rundkørslen ved Østergade, gennem Aabybro Centret, forbi DGI Huset og frem til Kattedamsvej.
Dette projekt kaldes Broen.

Sti til stadion
Desuden skal Banestien have et nyt forløb til Aabybro Stadion på Viaduktvej.
Det betyder, at Viaduktvej lukkes og kortes af, så man kører videre ad Erik Eriksensvej.
Det giver mulighed for en stiforbindelse fra rundkørslen ved Østergade og Posttorvet til Viaduktvej og stadion, uden at de bløde trafikanter skal passere veje.
Det betyder også, at bilisterne skal køre via Rolighedsvej og Postvænget for at komme på Viaduktvej.
Med rundkørslen ved Posttorvet og Østergade vil det også give en mere smidig afvikling af trafikken til og fra stadion, end med Viaduktvejs nuværende udmunding i Østergade.

P-pladser
Endelig er der planer om fem nye p-pladser på Østergade samt 16 nye pladser i anlægges ved Lægehuset. Disse pladser anlægges i år.

Læs om fantastiske oplevelser og events